Hindistanlı Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail En-Nedvi (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

04

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 87 yaşında vefat eden Hindistan’ın büyük hadis alimlerinden biri olan Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail En-Nedvi (rahimehullah)’ın hayatını kaybetmesi münasebetiyle bir taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla göstererek, ilme ve nebevi sünnete hizmetle dolu 89 yılın ardından Salı günü (02 Temmuz 2019 – 29 Şevval 1440) sabah saatlerinde hayatını kaybeden Hindistan’daki büyük hadis alimlerinden Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail En-Nedvi için taziyelerini bildirir.

Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail bin Muhammed İbrahim En-Nedvi (rahimehullah) Hindistan’ın Haryana vilayetinde yer alan Cihandeh köyünde 1934 yılında dünyaya geldi. Dine ve ilme muhabbeti olan bir ailede yetişti. İlk öğretimini ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Şakravah’ta Selefiye Üniversitesine ve ardından Lucknow’daki Nedvetu’l Ulema’daki Daru’l Ulumu girdi ve mezun oldu.

Hindistan’da ve başka yerlerde çok sayıda alim ve ilim talebesi Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail En-Nedvi (rahimehullah)’tan ders aldı. Hadis ve hadis ilimleri alanında Arapça birçok eseri bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni, “Tuhfetu’l Enam Fi Tahrici Cüzi’l Kıraati Halfe El-İmam Li’l Buhari: Talik ve Tahric” “Et-Talikatu Es-Selefiye Ala Cami Et-Tirmizi” “Tahricu Ehadisi Zevaid Sahih İbn Hibban” “Et-Talikatu Ala Takribi Tehzib” Tezkiretul İmam Nezir Huseyn El-Muhaddis Ed-Dihlevi” adlı kitaplarıdır.

Yine Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail En-Nedvi (rahimehullah)’ın Urduca kaleme alınmış kitapları bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekenleri, Et-Tuhfetu’l Husna Fi İsbati Sünniyeti El-Mesahife Bi’l Yedi’l Yemeni” “Nuru’l Huda Fi Fardiyati’l Cuma Ala Ehli’l Kura” “El-Hidayetu’l Kamile Fi Meseleti’l Et-Talak Es-Selas” adlı eserleridir. Bunun yanı sıra Mewat bölgesindeki hadis alimlerin biyografilerini yazan eserleri de bulunmaktadır.

Allah (azze ve celle) Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail En-Nedvi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, ilmini ve gayretlerini kabul etsin, mağfiret, rahmet ve rıza ile onu mükafatlandırsın, ilmini şahit kılıp naim cennetlerine yol kılsın, bu ümmeti ve ilim talebelerini, şeriat ilimlerini koruyan, bayrağını dalgalandıran rabbani alimlerle mükafatlandırsın.

 

Genel Sekreterlik

29 Şevval 1440

02 Temmuz 2019

 

40 total views, 1 views today