Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail En-Nedvi Hakkında Başsağlığı Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti, ilme ve nebevi sünnete hizmetle dolu 89 yılın ardından Salı günü (02 Temmuz 2019 – 29 Şevval 1440) sabah saatlerinde hayatını kaybeden Hindistan’daki büyük hadis alimlerinden Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail En-Nedvi için başsağlığı diledi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail bin Muhammed İbrahim En-Nedvi (rahimehullah) Hindistan’ın Haryana vilayetinde yer alan Cihandeh köyünde 1934 yılında dünyaya geldi. Dine ve ilme muhabbeti olan bir ailede yetişti. İlk öğretimini ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Şakravah’ta Selefiye Üniversitesine ve ardından Lucknow’daki Nedvetu’l Ulema’daki Daru’l Ulumu girdi ve mezun oldu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra yayınladığı açıklamasında Hindistan’da ve başka yerlerde çok sayıda alim ve ilim talebesinin Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail En-Nedvi (rahimehullah)’tan ders aldığına dikkat çekerek Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail En-Nedvi (rahimehullah)’ın hadis ve hadis ilimleri alanında Arapça birçok eseri bulunduğuna vurgu yapıldı. Bunlardan en dikkat çeken eserlerinin “Tuhfetu’l Enam Fi Tahrici Cüzi’l Kıraati Halfe El-İmam Li’l Buhari: Talik ve Tahric” “Et-Talikatu Es-Selefiye Ala Cami Et-Tirmizi” “Tahricu Ehadisi Zevaid Sahih İbn Hibban” “Et-Talikatu Ala Takribi Tehzib” Tezkiretul İmam Nezir Huseyn El-Muhaddis Ed-Dihlevi” adlı kitapları olduğu açıklamada belirtildi. Yine Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail En-Nedvi (rahimehullah)’ın Urduca kaleme alınmış kitapları bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada bunlardan en dikkat çeken eserlerinin, “Et-Tuhfetu’l Husna Fi İsbati Sünniyeti El-Mesahife Bi’l Yedi’l Yemeni” “Nuru’l Huda Fi Fardiyati’l Cuma Ala Ehli’l Kura” “El-Hidayetu’l Kamile Fi Meseleti’l Et-Talak Es-Selas” adlı eserleri olduğu vurgulandı. Bunun yanı sıra Mewat bölgesindeki hadis alimlerin biyografilerini yazan eserleri de bulunduğunun altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasının sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Muhaddis Muhammed İsrail En-Nedvi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, ilmini ve gayretlerini kabul etsin, mağfiret, rahmet ve rıza ile onu mükafatlandırsın, ilmini şahit kılıp naim cennetlerine yol kılsın, bu ümmeti ve ilim talebelerini, şeriat ilimlerini koruyan, bayrağını dalgalandıran rabbani alimlerle mükafatlandırsın.”

 

 

HEYET Net

75 total views, 2 views today