Irak Müslüman Alimler Heyeti “Yöntem ve Çalışma” Adında Üçüncü Olağan Kongresini Düzenledi

 

 

HEYET Net/ İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin “Yöntem ve Çalışma” adı altında düzenlenen Üçüncü Olağan Kongresinin etkinlikleri, İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden alimlerin, birlik, heyet ve teşkilat temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Söz konusu Kongrenin başlangıcında Kuran-ı Kerim’den bazı ayetler tilavet edildikten sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Yahya Et-Tai misafirlere ve katılımcılara sempozyumun çalışmaları ve yöntemleri hakkında bir giriş konuşması yaptı. Ardından Tarih ve Yürüyüş adını taşıyan bir belgesel film izletildi. Söz konusu belgesel, kısaca Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni, görüşlerini, yapısını, rotasını ve yaptığı çalışmaları ele aldı.

Irak Müslüman Alimler Heyetinin Kongresinde misafir katılımcılardan bazıları alimlerin önemi ve yaşamdaki rolleri hakkında bazı konuşmalar yaptı. Bu bağlamda Suriye İslam Meclisi Başkanı Şeyh Usame Er-Rifai İslam dünyasındaki tüm kalplerin alimlere bağlı olduğunu vurguladıktan sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Irak sahasında birliği sağlama noktasında buna en layık kişiler olduğuna dikkat çekti. Öte yandan Yurtdışı Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevaf Tekruri şunları vurguladı: “Irak ümmetin gerçek bir gücü ve kuvvetiydi. Irak Müslüman Alimler Heyeti, acıların ve imtihanların merkezinde doğdu. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin tesis edilmesi, işgale karşı Iraklı halkın direniş ve cihadını taşıyan, Iraklı alimlerin canlılığını ve yaşadığını ifade eden yüce bir girişimdi.

Öte yandan Şeyh Muhammed Sadık El-Mugalles şunları ifade etti: “Bugün Müslümanlar, İslam ümmetinin parçalanma, zayıflama ve saldırılara karşı mücadele edebilmesi için Allah (azze ve celle)’ye dönüş yapmaya, imanlarını artırmaya, şeriatıyla amel etmeye fazlasıyla muhtaçtır.”

Müslümanları birbirine bağlayan bağlar hakkında Türkistanlı Alimler Cemiyeti Dış İlişkiler Sorumlusu Üstat Mahmut Muhammet şunları söyledi: “Türkistan halkı, ümmetin birliği için Iraklı halkı desteklemektedir. Vahdet, dinine ve inancına sıkı sıkıya bağlandığı için çeşitli zulüm ve baskılara maruz kalan Türkistan halkı ve Türkistan meselesine karşı pozitif ve şeri görevini yerine getirmesi kaçınılmaz olan alimlerden başlaması gerekmektedir.”

Bu bağlamda Libya Fetva Kurumu Araştırma Meclisi Genel Sekreteri Sami Es-Saidi Libyalı alimlerin açıklamasını okuyarak şunları vurguladı: “Irak’ın yarası, şüphesiz Libya’nın yarasıdır. Bu iki ülkenin meselesi birdir. Bu iki ülkenin alimleri, halkların haklarını geri almalarında, özgürlüklerine kavuşmalarında halkların önderleridirler. Onların hayattaki rolleri önemlidir. Bir alimin bir kelimesinin, ümmeti canlandırma imkanı taşımaktadır.”

Şeyh Sami Es-Saidi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin başta yardım ve insan hakları alanları olmak üzere üstlendiği dosyaları büyük ve etkili olarak nitelendirdikten sonra İslam ümmetinin tamamının dayanışmasına ve desteğine layık olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin “Yöntem ve Çalışma” adı altında düzenlenen Üçüncü Olağan Kongresinin açılış oturumunda Eritreli alimler de konuşma yaptı. Bu bağlamda Eritre Alimler Birliği Genel Sekreterlik Üyesi Dr. Hasan Selman, uzun yıllardan beri Eritre’deki Müslümanların yaşadıklarını anlattıktan sonra şu ifadeleri kullandı: “Başta Irak olmak üzere İslam dünyasının genelindeki Müslümanlar, acı ve elemlerde ortaktırlar. Birlik ve dayanışma olmadan bu durumdan kurtulamayacaklardır.

Diğer yandan Uluslararası Müslüman Alimler Derneği Başkanı Abdulvahhab Ekinci insanların dinlerinin ve dünyalarının maslahatına göre yönlendirilmesi noktasında alimleri teşvik ederek şu ifadeleri kullandı: “Alimlerin dünyada yaşanan şeylere önem göstermesi ve her mekanda Müslümanların yaşadıklarına vakıf olmaları gerekmektedir ki düşmanını iyice tanıyabilsin ve düşmanlarının planlarının iç yüzünü idrak edebilsin. Böylece ümmet, İslam sabitelerinden, Kuran ve sünnet naslarından hareket ederek düşmanıyla mücadelede bir temkin elde edecektir.”

Yine Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ahmet Oğuz Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasını okuyarak şunları söyledi: “İslam ümmeti parçalanma, ayrışma, ihtilaf, savaş gibi dahili sorunlarla mücadele ettiği gibi İslam dünyasının zenginlikleri ve kaynakları üzerinde hakimiyet sağlamayı amaçlayan Siyonist ve batı projeleri ile mücadele etmektedir. İslam dünyasının acıları derindir. Her bölgede Müslümanların nehir gibi kanların aktığı felaketler ve trajediler bulunmaktadır.”

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ahmet Oğuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Alimlerin bir araya gelmesi, ümmeti bir araya getirir. Aksi takdirde ümmet yok olur ve gençleri sapar. Alimlere düşen doğru İslami değerler ve ilkeleri sunmak ve bu acılı vakayı değiştirmek için çalışmaktır.”

Açılış oturumu bitmesinden önce Iraklı Şair Haris El-Ezdi, “Fikir ve Vizyon” adını taşıyan, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin faziletlerini, görüşlerini, yöntemlerini, sabitelerini ele alan kasidesini okudu. Şair ile önceki Genel Sekreter Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) arasında bir diyalog şeklindeydi kaside.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yolculuğunu, vizyonunu, Irak meselesine ve İslam ümmetinin diğer meselelerine yönelik görüşlerini ele aldığı konuşmasıyla söz konusu sempozyumun açılış oturumunu sonlandırdı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “Bu Kongre için “Yöntem ve Çalışma” sloganının seçilmesi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yöntemine bağlı kaldığını, sabiteleri çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmek için selim kaidelerini koruduğunu vurgulamak içindir. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çalışma sahası, Irak’tır. Çeşitli yönelimleri ve siyasi ve fikri arka planları ile ülkenin tüm alimlerinin çadırı olması açısından çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şöyle devam etti: “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Irak’taki alimleri, diğer heyetler, müesseseler ve birliklerdeki kardeşleriyle iletişim halinde olma noktasında hırslıdırlar. Allah (azze ve celle) onları, ümmetin çeşitli meseleleri kapsamında çalışma sahalarında bir araya getirmiştir.” Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İslam ümmetinin alimleriyle koordinasyon içinde olmasını örnek gösterdikten sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çalışmalarının gelişmesi ve olgunlaşması yolunda daha fazla gayret gösterilmesine çağırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra İslam dünyası alimlerinin arasında bir çalışma müessesesinin oluşturulmasına çağırdı. Bu bağlamda Türkistan’daki Müslümanların hallerine ilişkin örnekler verdi. Türkistan’daki Müslümanlara önem gösterilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, salt duygusallıktan ve salt duruştan daha fazla bir önem gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu durumun artık fiile, ameli işlemlere yükselmesi gerektiğini açıklayan Dr. Müsenna Ed-Dari İslam ümmeti alimlerinin gayretlerinin büyük ve çok olduğunu, dünyanın tamamındaki Müslümanların meseleleriyle dayanışma sağlamak için buna dikkat çekilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra şunları ekledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, başından itibaren sadece geleneksel dini bir heyet olmadığı, aksine fıkhın ve davetin de önem gösterdiği gibi insanların himmetlerini hareketlendiren, siyasete önem veren şeri bir heyet olduğu bilincini taşıdı. Irak Müslüman Alimler Heyeti Irak’ta insanların ihtiyaçlarını dikkate alarak, gözlemleyerek bir çok sahada ve çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.”

Siyasi durum hakkında ise Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “Dünya düzeyinde bütün gayretler, Irak’taki mevcut siyaseti desteklemek için sarf edilmektedir; şer, yıkım ve tahribin anahtarı olmasına rağmen. Yıkıcı işgal ve projeler neticesinde yaşanan trajedi açısından İslam ümmetinin durumlarına ve ülkelerine benzemesine rağmen Irak meselesi ümmetteki diğer meselelerin elde ettiği destek ve dayanışmaya sahip olmadığı için farklılaşmaktadır. Çünkü Irak’ta doğrudan düşman Amerika ve projeleridir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuşmasının sonunda ülkeyi yıkmayı, zenginliklerini gasp etmeyi hedefleyen tüm projelere karşı koyma noktasında çokça çaba sarf eden, davalarını sırtlanan ve Allah yolunda canlarını feda eden adamlardan, kadınlardan ve gençlerden Irak Müslüman Alimler Heyeti şehitlerini hatırlattı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen sempozyumun sonunda Kültür Birimi tarafından kurulan kitap standında Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ilim, tarih, hukuk, insani, kültür ve siyaset, fetva ve şeri çalışmalar noktasında yayınladığı kitaplar sergilendi.

 

 

48 total views, 1 views today