Başarısız Politika Sebebiyle İşsizlik Problemi Devam Etmektedir

Zarar verici bir şekilde yükselen ve her sene genişleyen işsizlik sorunu, dünyada en büyük petrole ve diğer zenginliklere sahip olanlardan biri olan bu ülkede uygun bir görev elde etme hayallerini gerçekleştirme arzusunda olan mezun gençler başta olmak üzere Irak toplumunun problemlerinin ve krizlerinin en öne çıkanıdır.

2003 yılında Amerika’nın liderliğinde başlatılan savaştan, mezhep temelli politikaların, güvensizlik ve istikrarsızlığın, kaosun bundan doğmasından, ülkenin bedeninde dolaşmaya devam eden mali ve idari yolsuzluklardan itibaren yönetime gelen işgalci hükümetlerin başarısızlıklarının neticesi olarak işsizlik, yaşamın zorluklarına katlanan Iraklıların boğuştuğu problemlerden ve krizlerden birine dönüştü. Aynı zamanda ülkenin zenginliklerini sömürmek ve yağmalamak için yolsuzluklar devam etmektedir.

Son zamanlarda yayınlanan istatistiklere göre Irak işsizlik hususunda Ortadoğu’daki devletlerin %59 işgücü, %31 geçici işsizlik, %43 gizli işsizlik ile en başında gelmektedir. Irak’ta işsiz kadınların oranı ise %85’tir.

Irak’taki gelişmeleri takip eden haber ajansları şunları vurgulamaktadır: “Başta mezun gençler olmak üzere Irak’ta işsizlik krizini derinleştiren sorunlar, eğitim mezuniyetleri ve çalışma alanlarının gerekleri arasında uygunluğun olmamasında kendisini göstermektedir. İşsizliğin katlanmasının önüne geçilmesi, mevcut yatırımcı politikanın gözden geçirilmesinde, iş çevresinin iyileştirilmesinde, sanayi ve ticaret şehirlerinin oluşumu için planlama yapılmasında, yerli ve yabancı yatırımların cezbedilmesinde, özel sektör şirketlerinin yatırıma, Irak pazarına girmeye teşvik edilmesinde, büyük üretim projelerinde hükümetin yatırımını arttırması planlaması yapılmasında, mezunlardan ve yüksek tahsillilerden işsizlerin istatistiklerinin çıkarılmasında, bu istatistiklerin ve verilerin analiz edilmesinde gizlidir.”

Yerel ve uluslararası kurumlar tarafından yayınlanan raporlarda şöyle denilmektedir: “İşgal edildiğinden beri Irak’ın maruz kaldığı güvenlik ve istikrar sorunu, ekonomik problemler, her geçen gün artan mali ve idari yolsuzluk, politikacıların sosyal bozukluklarından ve işsizlerin belirsiz geleceklerinden faydalandığı bu işsizlik probleminin katlanmasına neden olmuştur.”

Irak analistleri ise şuna dikkat çekmektedirler: “Irak’ta işsizliğin geniş bir şekilde yayılması, mezunları ve yüksek tahsillileri de kapsaması, fakirlik problemi ile içi içe olması, iş fırsatı arayan göçmenlerin sayısının artmasına, başarısız siyasi koşulların ortaya çıkarttığı göçe katkı sağlamıştır. İşsizlik sorunu milli büyük bir çıkmaza dönüşmüştür. Klasik tedbir modelleri çerçevesinde buna çözüm üretilmesi mümkün değildir.

İşgal hükümetlerinin başarısız politikaları nedeniyle grup grup mezunlar her sene milyonlarca işsize dahil olmaktadırlar. Bunun nedeni gerek resmi gerekse özel sektörde atamaların nadir olmasıdır. Irak’ta her evde neredeyse bir işsiz genç bulunmaktadır. Aynı şekilde içlerinde yüksek diplomalılarının da bulunduğu işsizler kafeleri, gazinoları, sokakları ve parkları doldurmakta ve her tarafta iş aramaktadırlar.

İşsizlik, son zamanlarda Başkent Bağdat’ta ve diğer muhafazalarda tanık olunan gösterilerinin başlamasının birinci sebebidir. Özellikle eğitimini bitirmiş ve ardından yoksulluk ve mahrumiyete düşmüş gençler tarafından başlatılmaktadır bu gösteriler. Gelişme fırsatlarının, ekonomik refahın; 2003 yılından itibaren yolsuzlukların, mezhepçi kotanın ve kötü planlamanın yayılması sonucunda ekonomik ve sosyal inşadan aciz olmanın neticesinde bu gençlerden bazıları ümitsizlik yaşamakta ve acı çekmektedir.

Sosyal ve psikolojik bazı çalışmalar, ekonomik etkiyi aşan işsizliğin gerçek tehdidinin gençlerin toplumsal sapmaları, suçların, bağımlılıkların ve Iraklıların sorun yaşadıkları diğer afetlerin yayılmasında rollerinin bulunması olduğunu ispatlamaktadır. İşsizliğin sosyal etkisi, sadece kendi çıkarlarını gerçekleştirmeyi düşünen, ceplerini haramlarla dolduran yetkililerin bulunduğu hükümetlerden kaynaklı bu çıkmazın bir çözüm bulunmaması, ihmal, ötekileştirme, ilgisizlik nedeniyle birçok şekilde ortaya çıkmaktadır.

 

 

HEYET Net

393 total views, 2 views today