Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Dr. Muhammed El-Kaysi Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet.net/Amman

Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Ürdün Şehir ve İnsanı Koruma Merkezi’nde İnsan Hakları ve Genel Özgürlükler Birimi Müdürü Dr. Muhammed El-Kaysi konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Dr. Muhammed El-Kaysi, “İslam Şeriatıyla Uluslararası Anlaşmalar Arasında Uzaklaştırma ve Tehcir” adını taşıyan bir seminer verdi.

Dr. Muhammed El-Kaysi seminerinin başında bazı noktalara değinerek zorla uzaklaştırmanın hakikatine, tarih boyunca milletlerin yanındaki vakasına ilişkin bazı bakışlar sundu. Öte yandan kavramını, türlerini, uygulamalarını açıkladığı gibi uzaklaştırma problemi hakkında İslam Şeriatı ile uluslararası kanunlar ve anlaşmalar arasında yapılan kıyaslamalara değindi.

Bu bağlamda Dr. Muhammed El-Kaysi şunları söyledi: “Bir ülkeden veya diyardan zorla çıkartmak Kuran’da sabit olan bir kavramdır.” Dr. Muhammed El-Kaysi bazı Kuran ayetlerini ve Peygamber efendimizin sözlerini buna delil olarak sunduktan sonra şöyle dedi: “Bu kavram, uzaklaştırma veya tehcir olarak kullanılan çağdaş uluslararası insan hakları anlaşmalarında tedavülde olan kavramın mukabilidir. Kavramların teatisinde, üzerine delalet ettiği şeyde veya özellikle hakların garanti altına alınması ve ispat edilmesi başta olmak üzere ilişkili olduğu şeylerde İslam Şeriatı ile milletlerin kanunları arasında büyük farklar bulunmaktadır.”

Daha sonra Dr. Muhammed El-Kaysi seminerinde Birleşmiş Milletler Heyeti yanında insan hakları kanunlarıyla ve bunların doğruluğuyla ilişkili ana meselelere değindi. Bu bağlamda Dr. Muhammed El-Kaysi şunları söyledi: “Bu kanunlar ve anlaşmalar, hakları gözetememekte ve hak sahiplerine garanti verememektedir. Dünyadaki en büyük güçler, politikalarının gerektirdiği şekilde çıkarlarına göre bu maddeleri düzenlemektedirler.”

Ardından Dr. Muhammed El-Kaysi İslam Şeriatının ve ruhunun insan haklarıyla ilişkili olduğu noktalarını, özellikle tehcir, çıkartma ve ötekileştirme ile ilişkili olan konularını ele aldı. Tarihi şahitlerle güçlendirdiği biz dizi hakikati anlattı. Ki bu hakikatler İslam’ın sabitelerinin, insanların haklarını gözeteceğini, koruma ve çözüm olacağını vurguluyordu. Bu bağlamda Dr. Muhammed El-Kaysi şunları söyledi: “Asırlar boyunca Müslümanlar, topraklarından çıkartılan kimselerle zafere hazırlık, düşmanlarının galebe çalması, tekrardan topraklarına fatihler ve muzafferler olarak döneceği ilkesi üzerine muamele etmiştir.”

Dr. Muhammed El-Kaysi seminerinde daha sonra günümüzde bazı Müslüman ülkelerinde yaşanan uzaklaştırma hallerine, Filistinli sığınmacıların, Suriyeli ve Iraklı göçmenlerin acılarına değindikten sonra bu durumun, Birleşmiş Milletlerinin ciddiyetinin ve adaleti gerçekleştirmede veya insan hakları kanunlarının gereklerini uygulamada dünya kamuoyunun görüşünün olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde düzenlenen seminere Arap-Iraklı araştırmacı ve akademisyenler katılım gösterdi. Seminerin sonunda sorulan sorulara cevaplar verilerek insan hakları alanında önemli araştırma noktaları belirlendi.

126 total views, 1 views today