Irak Bilimler Akademisi Üyesi Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Başkent Bağdat’ta dün hayatını kaybeden, Irak Bilimler Akademisi üyesi ve dil profesörü Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi (rahimehullah) hakkında taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti, Irak Bilimler Akademisi üyesi ve Bağdat Üniversitesinde Edebiyat fakültesinde dil profesörü Prof. Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi’nin dün (15 Temmuz 2019) hayatını kaybettiği haberini aldı.

Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi (rahimehullah) Başkent Bağdat’ta dünyaya geldi. Bağdat’ta yetişti ve buranın okullarında ders gördü. Daha sonra Mustansiriye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili Bölümünden mezun oldu. Ardından Bağdat Üniversitesinde eğitimini tamamlayarak doktorasını aldı.

Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi (rahimehullah) uzun bir süre Bağdat Ünivrsitesinde görev yaptı ve Irak Bilimler Akademisine üye olarak seçildi.

Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi (rahimehullah)’ın dil ve nahiv üzerine bir çok çalışması ve araştırması bulunduğu gibi Kuranı Kerim ve Nebevi Sünnetle ilişkili dil çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni ise “El-Hadis En-Nebevi Eş-Şerif ve Ederuhu Fi Ed-Dirasat En-Nahviye ve El-Lugaviye” kitabıdır. Bu kitap kitapları içerisinde en çok meşhur olan kitabıdır. Irak’ta ve Irak’ın dışında alimler ve ilim talebeleri arasında yayılan kitapları da bulunmaktadır. Aynı şekilde “Hareketu Et-Tashih El-Lugavi Fi El-Asri El-Hadis” ve “En-Naht Fi El-Arabiyye ve İstihdamuhu Fi Mustalahatu El-İlmiyye” kitapları bulunmaktadır.

Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi (rahimehullah) onlarca yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Gerek ilim talebeleriyle gerekse başkalarıyla güzel muamele, ahlak ve tevazu ile bilinirdi.

Allah (azze ve celle) Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi’ye geniş rahmetiyle muamele etsin, yaptıkları ve gösterdiği çabalarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, onun yerini ilmi tebliğ eden, onun konumunu koruyan, onun yücelmesi için çabalayan yetenekli alimlerle ve adamlarla doldursun.

 

 

Genel Sekreterlik

12 Zilkade 1440

15 Temmuz 2019

 

58 total views, 1 views today