Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi İçin Başsağlığı Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Irak Bilimler Akademisi üyesi ve Bağdat Üniversitesinde Edebiyat fakültesinde dil profesörü Prof. Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi’nin dün (15 Temmuz 2019) hayatını kaybetmesi münasebetiyle başsağlığı açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi (rahimehullah) Başkent Bağdat’ta dünyaya geldi. Bağdat’ta yetişti ve buranın okullarında ders gördü. Daha sonra Mustansiriye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili Bölümünden mezun oldu. Ardından Bağdat Üniversitesinde eğitimini tamamlayarak doktorasını aldı. Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi (rahimehullah) uzun bir süre Bağdat Ünivrsitesinde görev yaptı ve Irak Bilimler Akademisine üye olarak seçildi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamasında Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi (rahimehullah)’ın dil ve nahiv üzerine bir çok çalışması ve araştırması bulunduğu gibi Kuranı Kerim ve Nebevi Sünnetle ilişkili dil çalışmaları bulunduğuna vurgu yaptıktan sonra bunlardan en dikkat çekeninin “El-Hadis En-Nebevi Eş-Şerif ve Ederuhu Fi Ed-Dirasat En-Nahviye ve El-Lugaviye” kitabı olduğunu açıkladı. Bu kitabın kitapları içerisinde en çok meşhur olan kitabı olduğunu ve Irak’ta ve Irak’ın dışında alimler ve ilim talebeleri arasında yayılan kitapları da bulunduğunu ifade ettikten sonra aynı şekilde “Hareketu Et-Tashih El-Lugavi Fi El-Asri El-Hadis” ve “En-Naht Fi El-Arabiyye ve İstihdamuhu Fi Mustalahatu El-İlmiyye” kitapları bulunduğuna vurgu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamasında şöyle devam etti: “Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi (rahimehullah) onlarca yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Gerek ilim talebeleriyle gerekse başkalarıyla güzel muamele, ahlak ve tevazu ile bilinirdi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan başsağlığı açıklamasının sonunda ise şu ifadelere yer verildi: “Allah (azze ve celle) Dr. Muhammed Dari Hammad El-İsavi’ye geniş rahmetiyle muamele etsin, yaptıkları ve gösterdiği çabalarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, onun yerini ilmi tebliğ eden, onun konumunu koruyan, onun yücelmesi için çabalayan yetenekli alimlerle ve adamlarla doldursun.

 

 

 

HEYET Net

71 total views, 1 views today