Kültürel Perşembe Meclisinde Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin 3. Olağan Kongresi Ele Alındı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin 3. Olağan Kongresi, Hedefler ve Çalışmaya Yönelik Tasavvurlar” adını taşıyan bir seminer düzenlendi. Söz konusu seminer Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Genel İşleri Danışmanı Dr. Yahya Salih Et-Tai, Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından sunuldu. Söz konusu seminerde Irak milli kuvvetler yetkililerinden bazıları ve bir grup Ürdün’de yaşayan Iraklı vatandaş katıldı.

Söz konusu seminerde Temmuz ayının başında Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin düzenlenen 3. Olağan Kongresinin etkinlikleri, sonuçları, tavsiyeleri ele alındığı gibi İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden kongreye katılan kuvvetlere ve kesimlere değinildi. Bu bağlamda Dr. Yahya Et-Tai, açılış oturumundan, yapılan konuşmaların içeriklerinden, Türkiye, Filistin, Mısır, Suriye, Eritre, Türkistan ve başka ülkelerdeki alimleri temsil eden alimler birliklerinin, heyetlerinin temsilcilerin yaptıkları konuşmalarında değindikleri noktalar ve içeriklerden itibaren söz konusu kongrenin programını detaylı bir şekilde paylaştı.

Daha sonra Dr. Yahya Et-Tai, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin geçtiğimiz 4 yıl boyunca gösterdiği gayretleri ve çabaları düzenleme ekseninde Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çalışma yollarını, bünyesindeki birim ve şubelerin faaliyetlerini ele aldı. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin odaklandığı siyasi, ilmi, insani, hukuki, yardım ve davet alanlarına işaret ederek şunları vurguladı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bedeninin büyük bir parçası Irak’ın içinde faaliyet göstermektedir. Genel Sekreterlik meclisinin üçte birinden fazlası Irak’ın içindedir. Buna ek olarak Şura Meclisinin çoğu üyesi yine Irak’ın içinde bulunmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Genel İşleri Danışmanı Dr. Yahya Salih Et-Tai daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin seçimlerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Şura Meclisi Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri olarak Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’yi seçti. Ancak Dr. Müsenna Haris Ed-Dari siyasi birimin idaresine odaklanmak için bu görevi üstlenmek istemedi. Aynı şekilde Genel Sekreterlik meclisinin yeni üyeleri seçildi ve Şura Meclisine katılan yeni üyeler belirlendi.”

Diğer yandan Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin görüşlerini, genel sabitelerini, iç sisteminin tabiatını, gerektirdiği şartları ve ahkamı ele aldıktan sonra önceki yıllarda gerçekleştirdiği iki kongrenin tarihini, kurulduğundan itibaren yol aldığı kimliğine ve şeri siyasi yönelimine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ettiği Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin hedeflerinden gerçekleştirdiği şeyleri detaylı bir şekilde anlattı.

Bu bağlamda Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin siyasi alan ve projeleri hakkında ana hatları açıkladı. Ülkedeki siyasete muhalif Iraklı milli kuvvetlerin katılım göstermesinde Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin büyük rol taşıdığı ve ilkelerinin muhafaza edilmesinde çokça çaba sarf ettiği Irak Milli Misakın önemini vurguladı.

Daha sonra Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin idaresinde takip ettiği sistemi överek şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, zayıflatılmasını ve gündem dışı bırakılmasını hedefleyen birçok sistematik saldırılarla karşılaştı. Ancak o her zaman bunlar karşısında hikmetle hareket etti. Her birimin uzmanlık alanında çalışmaları hareketlendirmede ve birimleri idare etmede kurucu modelini geliştirmesine paralel olarak varlığını ve etkisini her zaman korumaya güç yettirdi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisindeki seminerin sonunda bazı konular hakkında ve Irak’taki bazı gelişmeler hakkında sorulan sorulara cevaplar verildi. Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin hedeflerini gerçekleştirmek için ve amaçlarına ulaşmak için yerine getirdiği görevi hakkında konuşuldu.

116 total views, 3 views today