İlim Birimi’nden Fikir Savaşında Tecdit Kavramı Adlı Ders

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, ilmi dersler ve seminerler kapsamında yeni bir ders düzenledi. Bu bağlamda İlim Birimi Başkanı Şeyh Dr. Ömer Mekki “Fikir Savaşında Tecdit Kavramının Görevlendirilmesi” adını taşıyan bir ders verdi. Söz konusu derse Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin birimlerinden araştırmacılar ve ilim talebeleri katılım gösterdi.

Şeyh Dr. Ömer Mekki dersinin başında din düşmanlarının yöntemlerini, araçlarını, İslam kavramlarını değiştirme ve sabitelerini sarsma girişimlerinde kullandıkları yolları ele aldı. Bu araçlar arasında sapkın fikirlerin beslenmesi ve yayılması, saptırılmış kavramıyla tecdit kavramının kullanılmasıyla dini tan etme girişimleri olduğuna vurgu yapan Şeyh Dr. Ömer Mekki bununla İslam’ın hanif kavramlarının saptırılmış kavramlarla, sonradan dahil olan fikirlerle adaptasyonunu sağlama, İslam’ın hakikatlerini değiştirme, yüce sistemini ve asıllarını karıştırma amaçlandığını vurguladı.

Söz konusu derste Şeyh Dr. Ömer Mekki, İslam düşmanlarının hedeflerini gerçekleştirmek için bir yol olarak kullandıkları bazı kavramları ve isimlendirmeleri ele alarak bunların dini hitabın yenilenmesi, İslami fikrin yenilenmesi, İslami ilimlerin ve kültürün yenilenmesi, fıkıh usulünün yenilenmesi, hadis usulünün yenilenmesi gibi isimlendirmeler ve kavramlar olduğunu vurguladı.

Öte yandan ilim ehlinin tecdit kavramını açıklarken yaptığı yorumlardan iktibas ederek tecdit kavramını lügat ve ıstılah açısından tarif eden Şeyh Dr. Ömer Mekki şunları söyledi: “Doğru anlamıyla tecdit alanları, ancak beş şeyde gerçekleşir. Bunlar; kitap ve sahin sünnet gibi vahyin naslarını korumak, doğru manaları naslara nakletmek, onların doğru manalarını ihya etmek, yeni gelişmelerde, nevazillerde içtihatta bulunmak, onlara şeri çözümler bulmak, sapmaları tashih etmek, İslam’ın saflığını bozan şeylerden İslam’ı temizlemek, dini korumak, muhafaza etmek, savunmak ve yolunda cihat etmektir.”

Daha sonra Şeyh Dr. Ömer Mekki, İslam akidesi sayılmayan ve fıkhi hükümleri sabit olmayan aksine her asırda anlık koşullara bağlı olan, akide, ibadet ve ahlak olarak dinin tamamını dinamitleyen, gaybi şeyleri veya yorumlarını inkar eden, Şeriatın maksatlarından ve ruhundan sapan sapkın kavramıyla tecdit yönteminden sakındırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen dersin sonunda derse katılanlar sapkın kavramıyla tecdit davetçilerinin kitaplarında yazılı olan şeyleri eleştirel anlamda tahlil etti. Söz konusu tahlilde tecdidin bu türünün davetçilerinin hareketleri ve yöntemleriyle bazı nitelikler taşıdığı, temsil olmaksızın bazı umumiyetlerle yetinmek, yollarının hatalarla dolu yol olması, fıkıh, fıkıh usulü, sahabe ve selef yöntemi gibi her kadim şeye kötü bakmak bu nitelikler arasında olduğu sonucuna varıldı.

 

53 total views, 3 views today