Güvenlik ve İstikrar Problemi, Tüm Sektörlerdeki Yozlaşma Sonucunda Diyala Muhafazası Geriliyor

Diyala muhafazasının her yönden faydalandığı büyük ehemmiyete rağmen, uzun yıllardan beri işgale entegre olmuş hükümetlerin ihmali, her geçen gün daha bir kötüye giden yozlaşmayı engellemekte başarısızlığı neticesinde Diyala muhafazası peş peşe gelen krizlerin devamlılığında boğulmaya devam etmektedir.

Diyala muhafazasındaki sağlık sektörü, diğer sektörler gibi vatandaşların hayatını ve sağlığını dikkat çeken bir şekilde etkileyen yozlaşma problemi yaşamaktadır. Diyala muhafazası meclisi Sağlık Komitesi, kanser hastalıkları oranlarının ivme kazandığını, Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Kenan nahiyesinin de aralarında olduğu çöğ istasyonları başta olmak üzere bu oranların %50’e yükseldiğini açıklamaktadır.

Bu bağlamda Diyala muhafazası meclisi Sağlık Komitesi Başkanı Necat Et-Tai şunları söylemektedir: “Elde edilen göstergeler, bu tehlikeli hastalıklara yakalanan hastaların yaklaşık sayılarını göstermektedir. Çünkü Diyala muhafazasına bağlı şehirlerin ve köylerin tamamını kapsayacak istastik paylaşmak gerçekten zor bir durum. Çünkü hastalardan bir çoğu Kürdistan Bölgesel Yönetimine veya Başkent Bağdat’a ya da güney muhafazalarına gitmektedir tedavi olmak için.”

Söz konusu Sağlık Komitesi, Diyala muhafazasındaki sahte eczane dosyasının, hükümette etkin kesimlerin bu dosyaların arkasında olmasına nazarla kompleks dosyalardan sayıldığını ortaya koymaktadır. Öte yandan devam eden güvenlik karmaşası, başta eczacılık olmak üzere çeşitli mesleklerde kanunların ve talimatların uygulanmasına olumsuz etkisine dikkat çekti.

Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Mendeli nahiyesi meclis üyesi Haydar El-Mendevali şunlara dikkat çekmektedir: “Mendeli nahiyesinin nüfusu 30 bindir. Bu insanlar tedavi görmek için hastanelerin olmaması problemini yaşamaktadırlar. Durum böyle olunca tedavi görmek için sağlık merkezlerine gitmek zorunda kalıyorlar.”

Diyala muhafazasında kamu hizmetlerinin olmaması, göçmenlerin durumlarının kötüleşmesi hala gözler önünde durmaktadır. Meclis üyesi Nahide Ed-Dayeni bu bağlamda şunları söylemektedir: “Askeri operasyon ekseninde hükümet kuvvetlerinin saldırı gerçekleştirdiği mıntıkalardaki altyapı, %80’lere ulaşan bir yıkıma maruz kaldı. İmar çalışmaları son derece sınırlı bir şekilde ilerlemektedir. Bunlardan bazıları uluslararası kurumlar tarafından geçici şekilde tamamlandı. 4 yıldan beri askeri operasyon son bulmasına rağmen hizmetleri sağlamak ve geliştirmek için her hangi bir adım ve plan bulunmamaktadır. Bu durum ise evlerine ve topraklarına geri dönen ailelerin tekrardan göç etmelerine sebep olmaktadır.”

Diyala muhafazası meclisi kaynaklarına göre Diyala muhafazasında çalışan çocukların yarısı, zor yaşam koşullarının mecbur bıraktığı göçmenlerdir. Diyala muhafazasında çocuk işçi sayısı son yıllarda artış gösterdi. Fakirlik sorununun artması neticesinde sayısı hiç de az olmayacak çocukları, yaşlarına uygun olmayan tehlikeli mesleklerde çalışmaya sevk etti.

Eğitim sektörü de aynı şekilde büyük bir yozlaşma ve gerileme problemi yaşamaya devam etmektedir. Diyala muhafazası meclisi Eğitim Komitesi şunlara dikkat çekmektedir: “Altyapı eksikliği, okulların yıkılması, Diyala muhafazasında eğitim görevlilerinden binlercesinin açıkta kalmasına neden oldu.” Diyala muhafazası meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Necat Et-Tai şunları söylemektedir: “Diyala muhafazası, kötü dağılım ve siyasi müdahaleler sonucunda okul eksikliği çekmektedir. Ek olarak yüzden fazla okul yıkıldı. Tüm bunlar yaklaşık 5000 eğitim görevlisinin açıkta kalmasına neden oldu.”

Diyala muhafazası meclisi Eğitim Komitesi üyesi Ali Ahmet Er-Rebii şunları söylemektedir: “Yıllardan beri okul eksikliği problemi yaşayan Diyala muhafazası, 500 yeni okulun inşa edilmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu şekilde üç ana problemin çözümüne katkı sağlanabilecektir; okullardaki çifte standartlık, sınıflardaki kapasite aşımı, geçtiğimiz yıllarda yıkıma uğrayan okulların yeniden inşa edilmesi.”

Diyala muhafazası meclis Başkanı Ali Ed-Dayeni şunları açıklamaktadır: “El-Galibiye ve Katun Razi mıntıkalarında, 130 milyar dinarı aşan maliyetinde büyük projeler bulunmaktadır. Ancak bunların hiçbirisi gerçekleşmemiştir şuana dek. 8 seneden beri atıl durumdadır.”

Coğrafi konumuyla, toprağının bereketiyle, suyunun tatlılığıyla, tarım ürünlerinin güzelliğiyle bir ayrıcalığı olan Diyala muhafazası, bugün felaket durumları yaşamakta, hizmetlerde büyük eksiklik, fakirlik oranının artması sıkıntısı çekmektedir. Bunun nedeni halkların geleceği üzerinde hakimiyet kuran, İran’ın çıkarlarına hizmet ederek, Irak’ta ve bölgede yayılmacı politikalarını uygulayarak demografik değişim için çabalayan silahlı mezhepçi milislerin hakimiyetidir.

 

 

HEYET Net

162 total views, 1 views today