Besair Gazetesinin 16. Yıldönümü Münasebetiyle Kültür Birimi Oturum Düzenledi

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi Besair gazetesinin yayın hayatına başlamasının 16. yıldönümü münasebetiyle bir oturum düzenledi. Söz konusu oturuma gazeteciler, şairler, araştırmacılar katılım gösterdiği gibi Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari de katılımcılar arasındaydı.

Söz konusu oturum Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Kültür Birimi Başkanı Üstat Haris El-Ezdi tarafından idare edildi. Oturumda üç araştırma takdim edilirken öte yandan Besair gazetesinin tarihini, işgale ve siyasi projelerine karşı basın alanındaki rolünü ele alan şiirler ve kasideler okundu.

Araştırmacı ve Iraklı Siyasi Analist Velid Ez-Zübeydi açılış oturumundaki araştırmasında direniş basınının önemini, projesini yürütmek ve hedeflerine hizmet etmek için 2003 yılından sonra Amerika işgalinin kullandığı kukla basınla mücadeledeki etkisini ele aldı. Bu bağlamda Besair gazetesinin içeriklerini, işgalin suçlarını ortaya çıkarma ve bu suçlara engel olmada Besair gazetesinin yolunu örnek olarak gösterdi. Aynı şekilde direnişi desteklemedeki ve direniş projesini üstlenmedeki rolüne dikkat çekti.

Üstat Velid Ez-Zübeydi sunduğu araştırmasında Irak’taki mevcut siyasetin başarısızlığını, gerçeklerin bozukluğunu, ülkenin işlerini idarede salahiyete sahip olmadığını ispatladığı projesinin geçersizliğini ele alarak tıpkı Amerika’nın oluşturduğu zaman iddia ettiği gibi olduğuna vurgu yaptı. Muhalif basının bu gerçeklerle insanları bilinçlendirmesindeki ve Irak’ın durumuna ilişkin gerçekleri açıklamadaki etkisini detaylı bir şekilde açıkladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından sunulan araştırma Besair gazetesinin geçirdiği aşamalara, özellikle 9 yıl boyunca matbu olarak yayınlanması süreçlerine odaklandı. Bu bağlamda Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari önemli bazı konuları, Amerika işgalinin işlediği suçları ortaya çıkaran gerçekleri ele aldıktan sonra gazetenin çeşitli sayılarından bazı başlıkları okudu ve gazetenin yöntemini ve özgürlükçü politikasını detaylı bir şekilde anlattı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari araştırmasında Besair gazetesinin ilk sayılarının içeriklerini ele aldığı gibi Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin gazetesinin önem gösterdiği istatistikleri, işgal altındaki Irak meselesinin ömrünün bu döneminde ele aldığı içerikleri ortaya çıkardı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi tarafından düzenlenen oturumun sonunda Besair gazetesinin yıldönümünü kutlamak için Iraklı bazı şairler bazı şiirler ve kasideler okudu. Bu şairler arasında Dr. Abdulvedud El-Kaysi, Üstat Mekki Nazzal ve Muhammed Nasif de bulunuyordu. Söz konusu oturum bazı katılımcıların Besair gazetesinin hatırası ve tarihi noktasında bazı yönlendirmeleri üzerinde konuşularak son buldu.

 

145 total views, 1 views today