Irak Müslüman Alimler Heyeti İdari Birimi Uzman ve Eğitmen Dr. İbrahim Münsi’yi Konuk Olarak Ağırladı

 

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İdari Birimi, idari uzman ve eğitmen Dr. İbrahim Münsi’yi konuk olarak ağırladı. Bu bağlamda Dr. İbrahim Münsi çözümlere ve doğru sonuçlara ulaşmak için idari ve kurumsal çalışmalarda fikirlerin geliştirilmesi ve çalışmaların artırılması yöntemiyle ilişkili bir seminer verdi.

Söz konusu seminerde Dr. İbrahim Münsi hızlılık ve gelişimle ayrıcalık kazanan günümüz vakasında kurumsal çalışmalar için gerekli bazı faktörleri ele aldı. Bu bağlamda Dr. İbrahim Münsi çalışma çevresinin, kurumlardaki personellerin dahili infiallerinin etkisine, çalışmanın başarılı olmasında veya başarısızlığındaki rolüne işaret etti. Öte yandan bu çevrenin hakim konumundan, fikirler ve personeller üzerindeki otoritesinden bahseden nazariyenin düşürülmesinden bahsederek bu çevrenin sadece etkilemeyle sınırlı olduğunu vurguladı ve bu alandaki en önemli iki faktör olan zeka ve hızlılığa, kurumsal çalışmadaki liderliği gerçekleştirmedeki rollerine değindi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İdari Birimi tarafından düzenlenen seminerde, devamlı gelişmekle, canlı olmakla, hareketle ayrıcalık kazanan, devamlı dikkatleri üstüne çeken yeni işleri ellerinde bulunan, kimsenin önüne geçemediği, dahili ve harici seviyelerde güvenini güçlendiren öncü kurum manası, özellikleri ve nitelikleri açıklandı. Bu bağlamda Dr. İbrahim Münsi şunları söyledi: “Kurumları donukluktan korumak, zirveye ulaştıktan sonra yıkımdan muhafaza etmek için hareket ve gelişim İbn Haldun’un da nazariyesine göre kurumlar için zaruridir. Tıpkı bir kaidede dikkat çekildiği gibi maharetlerde, fikirlerde ve zihinlerde gelişmeyen kimse geriler ve çöker.”

Dr. İbrahim Münsi sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurumsal gelişim çalışma yöntemi gelişime önem veren ve düşüncenin gelişimini kabul eden bir idrak üzerine bina edilir. Kurumsal vakayı ve üretim ve çeşitlilikteki zayıflığa mukabil olarak önerilen fikirlerin yoğunluğuyla nasıl ilişkiye girileceğinin keyfiyeti okumak önemlidir.”

Öncü kurum çalışmalarında düşüncenin gelişimi yöntemi noktasında Dr. İbrahim Münsi gelişim araçlarını şerh ederek değişim dinamiklerinin değerini yüceltmenin, kurumsal hafiflemenin, geleceğe yönelik vizyon sahibi olmanın bunlar arasında yer aldığına dikkat çekti. Aynı şekilde yaratıcılıkla sandığın tamamıyla dışına çıkmak arasındaki farkı, felsefi fikirlerle gerçek fikirler arasını ayırmayı açıkladı ve üretken çalışma modellerinden örnekler verdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İdari Birimi tarafından düzenlenen söz konusu seminerin sonunda Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin birimlerinde ve şubelerinde ve Amman’daki HEYET ofisinde çalışan personeller bazı önerilerde bulundular. Öte yandan söz konusu seminere çeşitli alanlarda uzmanlar ve araştırmacılar katılım gösterdi.

 

69 total views, 1 views today