Kültürel Perşembe Meclisi’nde Bu Hafta Üstat İbrahim El-Acluni Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet  Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Ürdünlü Araştırmacı ve Düşünür Üstat İbrahim El-Acluni konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Üstat İbrahim El-Acluni, çeşitli alanlarda uzman Iraklı ve Arapların da katıldığı, “Basınımız ve Siyasi Tahlil” adını taşıyan bir seminer verdi.

Bu bağlamda Üstat İbrahim El-Acluni söz konusu seminerinin başında şunları ifade etti: “Siyasi tahlil, olayların peşine düşme manası aşmaktadır ya da o şeyin etkisi altında kalmak veya bu çerçevede olan şeylerdir. Aksine siyasi tahlil, pratik tecrübeler ve insani davranışlar bağlamında felsefi, psikolojik, sosyal ve tarihi usuller üzerine kaim olayları anlamada ilmi bir yöntemde ifadesini bulan ölçülü bir formda olması gerekmektedir.”

Üstat İbrahim El-Acluni seminerinde sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasi tahlil çeşitli iletişim araçlarında haberleri servis etmek için sadece işitme sınırlarında ve sonuç, nazar ve düzenleme çabalarında durmaz. Aksine tüm bunlardan çok daha boyutlu ve geniş olan şeyleri de aşar. Bununla fikir çatışmalarına, birbirinden farklı yaygın kültürlerin ve ideolojilerin boyutlarına vakıf olunur.”

Kültürel Perşembe Meclisinde seminer veren Üstat İbrahim El-Acluni daha sonra Arap dünyasında basın araçlarının modeli, olaylarla alışverişinde yöntemi, objektiflik, profesyonellik ve doğruluk gibi bazı açılardan okuyan kişi üzerindeki etki faktörler, gerçekleri ve yansımalarını nakletme emanetiyle ilişkili olan şeyler için genel düzenleme işlemine paralel olarak siyasi tahlil bağlamında sıralanan bazı ıstılahları ve kavramları detaylı bir şekilde anlattı.

Üstat İbrahim El-Acluni’nin seminerinde siyasi tahlilin fikir ve bilgisel olgunluğa dayanarak yöntemleri, doğru araçlarına ilişkin başka noktalara da değinildi. Öte yandan basın sahasında olması gereken, geçmişten ziyade bugün daha fazla ihtiyaç duyulan ahlaki ve insani sorumluluk ele alındı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde Ürdünlü Araştırmacı ve Düşünür Üstat İbrahim El-Acluni tarafından verilen seminerin sonunda araştırmacılar, akademisyenler ve basın alanında çalışanlar seminerin ana konusuyla ve bağlantılı diğer konularla ilişkili bazı önerilerle katılım gösterdiler. Ek olarak siyasi tahlil sanatının geliştirilmesine ve bu alanda çalışanların canlandırılmasına katkı sağlayacak ilmi ve araştırma programları için bazı öneri ve görüşler masaya yatırıldı.

61 total views, 1 views today