Dil ve Edebiyat Profesörü Muhakkik Prof. Dr. Yahya Vuheyb El-Ceburi Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Ürdün’ün Başkenti Amman’da 87 yaşında hayatını kaybeden dil ve edebiyat profesörü muhakkik Prof. Dr. Yahya Vuheyb El-Ceburi hakkında taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti, Ürdün’ün Başkenti Amman’da Çarşamba günü (28 Ağustos 2019) sabah saatlerinde 87 yaşında uzun bir süre hastalıkla boğuştuktan sonra hayatını kaybeden dil ve edebiyat profesörü muhakkik Prof. Dr. Yahya Vuheyb El-Ceburi hakkında taziyelerini bildirir.

Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah) 1932 yılında Başkent Bağdat’ta dünyaya geldi. Eğitimini Irak’ta tamamladı ve dil ve başta edebiyat olmak üzere bilim dallarında uzmanlaştı. Şöyle ki cahiliye ve Emevi edebiyatçıları alanını seçmişti. Yüksek lisans tezi “Muhadramun Şiiri ve İslam’ın Etkisi” ve doktora tezi ise “Lebid bin Rebia Hayatı ve Şiirleri” konuluydu. Bu mirasın ve bununla ilişkili araştırmaların tahkikinde ön plana çıktı.

Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah) Irak’ın içinde ve dışında birçok üniversitede ders verdi. Irak, Katar, Libya, Yemen, Fas, Cezayir, Ürdün üniversitelerinde onun açık etkisi görülmektedir.

Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah) ilmi uzmanlık alanlarında yaptığı birçok ilmi çalışmayla bilindi. Aynı şekilde miras kalan kitapların tahkik sanatında, araştırma yöntemlerinde, tarih kitapları ve yazma sanatıyla ilişkili çalışmalarda adından söz ettirdi. 1960’ların ortasından hayatının son günlerine kadar olan ilmi yolculuğunda bu alanlarda onlarca kitap kaleme aldı.

Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah)’ın en dikkat çeken kitapları şunlardır: “El-İslam ve Şiir, El-Hattu ve El-Kitebetu fi Hadarutil İslamiye, Menhecul Bahs ve’t Tahkiku’n Nusus, El-Kitab fi Hadarati’l İslamiye, El-Umame fi’l Cahiliye ve’l İslam, Şi’ru Muhadramun ve Eseru İslam fihi, El-Cahiliye: Mukaddimetun fi’l Hayati’l Arabi li Diraseti’l Şi’ri’l Cahiliye, Eş-Şi’ru’l Cahili: Hasaisus ve Fununuhu, El-Musteşrikun ve’ş Şi’ru’l Cahili, El-Melabisu’l Arabiye fi’ş Şi’ri’l Cahili, Beytu’l Hikme ve’d Devru’l İlmi fi’l Hadaratil İslamiye, El-Hanin ve’l Gurbe fi’ş Şi’ri’l Arabi”

Tahkik alanında, şiirlerin cem edilmesinde ve cahiliye ve İslam şairlerinin divanlarıyla ilgilenme alanlarında da çalışmaları bulunmaktadır. İbni Esir’in “Muennes El-Vahde” kitabını, El-Melik Er-Resuli’nin “El-Ekvalu’l Kafiye ve’l Fusulu’ş Şafiye fi’l Hayal” adlı kitabını tahkik etmiştir. Urve bin Ezine şiirlerini, El-Abbas bin MerdasEs-Sulemi divanını, Şari Abde bin Tabib divanını, Haris bin Halid El-Mahzumi şiirlerini, Abdullah bin Zübeyr el-Esedi şiirlerini cem etmiştir.

Tüm bunların yanı sıra tercüme ettiği eserler de bulunmaktadır. Usulu Şi’ri’l Arabi, El-Hire ve Mekke ve Sılatuhuma bi’l Kabaili’l Arabiyye kitapları bunlar arasındadır. Bunlara ek olarak onlarca ilmi araştırması ve makalesi bulunmaktadır.

Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah) dil, edebiyat, tahkik, tarih, fikir, kültür ve tercüme alanlarında yaptığı çalışmalarından ve üretkenliğinden dolayı birçok ödüle, belgeye ve takdire layık görülmüştür.

Allah (azze ve celle) Yahya Vuheyb El-Ceburi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, ilim, bilgi ve araştırma yolunda yaptıklarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, Irak’ı, Arap ve İslam ümmetini ümmetin tarihine ve mirasına sadık olan alimlerle mükafatlandırsın.

 

 

Genel Sekreterlik

28 Zilhicce 1440

29 Ağustos 2019

 

90 total views, 1 views today