Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Prof. Dr. Yahya Vuheyb El-Ceburi Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamasında Ürdün’ün Başkenti Amman’da Çarşamba günü (28 Ağustos 2019) sabah saatlerinde 87 yaşında uzun bir süre hastalıkla boğuştuktan sonra hayatını kaybeden dil ve edebiyat profesörü muhakkik Prof. Dr. Yahya Vuheyb El-Ceburi hakkında taziyelerini bildirdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah) 1932 yılında Başkent Bağdat’ta dünyaya geldi. Eğitimini Irak’ta tamamladı ve dil ve başta edebiyat olmak üzere bilim dallarında uzmanlaştı. Şöyle ki cahiliye ve Emevi edebiyatçıları alanını seçmişti. Yüksek lisans tezi “Muhadramun Şiiri ve İslam’ın Etkisi” ve doktora tezi ise “Lebid bin Rebia Hayatı ve Şiirleri” konuluydu. Bu mirasın ve bununla ilişkili araştırmaların tahkikinde ön plana çıktı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah)’ın Irak’ın içinde ve dışında birçok üniversitede ders verdiğine, Irak, Katar, Libya, Yemen, Fas, Cezayir, Ürdün üniversitelerinde onun açık etkisi görüldüğüne dikkat çekti. Daha sonra açıklamada Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah)’ın ilmi uzmanlık alanlarında yaptığı birçok ilmi çalışmayla bilindiği belirtildi ve aynı şekilde miras kalan kitapların tahkik sanatında, araştırma yöntemlerinde, tarih kitapları ve yazma sanatıyla ilişkili çalışmalarda adından söz ettirdiği vurgulandı. Irak Müslüman Alimler Heyeti açıklamada Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah)’ın 1960’ların ortasından hayatının son günlerine kadar olan ilmi yolculuğunda bu alanlarda onlarca kitap kaleme aldığını vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah)’ın en dikkat çeken kitapları şunlardır: “El-İslam ve Şiir, El-Hattu ve El-Kitebetu fi Hadarutil İslamiye, Menhecul Bahs ve’t Tahkiku’n Nusus, El-Kitab fi Hadarati’l İslamiye, El-Umame fi’l Cahiliye ve’l İslam, Şi’ru Muhadramun ve Eseru İslam fihi, El-Cahiliye: Mukaddimetun fi’l Hayati’l Arabi li Diraseti’l Şi’ri’l Cahiliye, Eş-Şi’ru’l Cahili: Hasaisus ve Fununuhu, El-Musteşrikun ve’ş Şi’ru’l Cahili, El-Melabisu’l Arabiye fi’ş Şi’ri’l Cahili, Beytu’l Hikme ve’d Devru’l İlmi fi’l Hadaratil İslamiye, El-Hanin ve’l Gurbe fi’ş Şi’ri’l Arabi””

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah)’ın tahkik alanında, şiirlerin cem edilmesinde ve cahiliye ve İslam şairlerinin divanlarıyla ilgilenme alanlarında da çalışmaları bulunduğuna dikkat çekerek İbni Esir’in “Muennes El-Vahde” kitabını, El-Melik Er-Resuli’nin “El-Ekvalu’l Kafiye ve’l Fusulu’ş Şafiye fi’l Hayal” adlı kitabını tahkik ettiğini açıkladı. Yine Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah)’ın Urve bin Ezine şiirlerini, El-Abbas bin MerdasEs-Sulemi divanını, Şari Abde bin Tabib divanını, Haris bin Halid El-Mahzumi şiirlerini, Abdullah bin Zübeyr el-Esedi şiirlerini cem ettiğin altını çizdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Tüm bunların yanı sıra tercüme ettiği eserler de bulunmaktadır. Usulu Şi’ri’l Arabi, El-Hire ve Mekke ve Sılatuhuma bi’l Kabaili’l Arabiyye kitapları bunlar arasındadır. Bunlara ek olarak onlarca ilmi araştırması ve makalesi bulunmaktadır. Yahya Vuheyb El-Ceburi (rahimehullah) dil, edebiyat, tahkik, tarih, fikir, kültür ve tercüme alanlarında yaptığı çalışmalarından ve üretkenliğinden dolayı birçok ödüle, belgeye ve takdire layık görülmüştür.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasının sonunda şu şekilde dua edildi: “Allah (azze ve celle) Yahya Vuheyb El-Ceburi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, ilim, bilgi ve araştırma yolunda yaptıklarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, Irak’ı, Arap ve İslam ümmetini ümmetin tarihine ve mirasına sadık olan alimlerle mükafatlandırsın.”

 

 

HEYET Net

173 total views, 2 views today