Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Av. Dr. Emcet Şumut Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Ürdün Arap Köprüsü İnsan Hakları Merkezi Müdürü ve önceki Uluslararası Arap Birliği İnsan Hakları Daimi Arap Komisyonu Başkanı Av. Dr. Emcet Şumut’u konuk olarak ağırladı. Bu bağlamda Dr. Emcet Şumut “Irak Örnekliğinde İnsan Hakları Arap Güvenceleri” adını taşıyan bir seminer verdi. Dr. Emcet Şumut’un seminerine akademisyenler, insan hakları uzmanları, Iraklı ve Arap şahsiyetler katılım gösterdi.

Bu bağlamda Dr. Emcet Şumut seminerinin başında Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çalışma ve gayretlerini, başta kültürel alanda olmak üzere hem yerel düzeyde hem de Arap bölgeleri düzeyinde devam eden olumlu katkılarını, Arap ümmetinin meselelerinde, ümmetin tüm bireylerinin gayretlerinde dayanışma içerisinde olmalarını takdir etti.

Daha sonra Dr. Emcet Şumut insan hakları noktasında Arap koruma araçlarını ele aldı ve insan hakları daimi komisyonunun kuruluş tarihini, görevlerini, çalışma araçlarını, Arap devletlerinde insan haklarını gözlemleme bağlamında yapılan anlaşmaları ve misakları, rejimlerin insan haklarını koruma boyutlarını açıkladı.

Öte yandan Dr. Emcet Şumut seminerinde insan hakları ihlallerini gözlemleme çalışmalarının yollarını, bu bağlamda takip edilen işlemleri, Irak’ta insan hakları halinin ne durumda olduğunu, Irak’ın uluslararası hukuk kanunlarından, buna ilişkin misaklardan işlenen ihlalleri, mezhep ve siyasi faktörlerle Iraklı vatandaş hakkında işlenen suçları detaylı bir şekilde anlattı.

Kültürel Perşembe Meclisinde verilen seminerde daha sonra genel olarak Arap ülkelerinde özel olarak Irak’ta insan hakları ihlalleri ile mücadelede yapılanların ve araçların düzenlenmesine değinilerek şöyle denildi: “İnsan hakları dosyasının idaresinin karşılaştığı şeylere karşı koymak bazı meselelerin, işlemlerin ve işlerin terettüp ettiği bir görev ve sorumluluğa nispetle şerefli bir konum değildir. insanın saygınlığı ilkesinin tekit edilmesinden yola çıkılmaktadır.”

Daha sonra Dr. Emcet Şumut özellikle bölgede savaş ve çatışmalar gölgesinde rejimlerin siyasi iradesinin dış etkilere boyun eğmekten kurtarılmasının zaruretine dikkat çektikten sonra 2003 yılında işgale maruz kalan ve hala devam eden Irak’ta yaşananları örnek olarak gösterdi ve siyasi ve güvenlik nedenlerden, bölgesel ve uluslararası müdahalelerden dolayı insan hakları halinin hala ayaklar altında olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisindeki seminerin sonunda insan hakları meseleleriyle alakalı bazı konular masaya yatırıldı, insan hakları konusunda sivil örgütlere, merkezlere, insan haklarıyla ilişkili kurumlara gerekli olan en güzel yol hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

 

 

HEYET Net

63 total views, 1 views today