Medya Birimi Tarafından Düzenlenen Basın Atölyesinin Son Gününde Üstat Ahmet Sabri Konuk Olarak Ağırlandı

 

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından düzenlenen, “Haber Yapma ve Basın Çalışmalarında Editoryal Politika” adı altında üç gün devam eden, basın alanında aktivist bazı gençlerin katıldığı ve gençlerin basın ve medya alanında yeteneklerini geliştirme ve enerjilerini arttırma hedefi taşıyan atölye üçüncü oturumunda son buldu.

Bu bağlamda söz konusu atölye üç bölümden oluştu. Atölyenin birinci bölümünde Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültür Birimi Başkanı Üstat Haris El-Ezdi haber yapma sanatını ele aldı ve atölyenin birinci gününde pratik ve teorik bazı dersler verdi. Yine söz konusu atölyenin ikinci gününün ikinci oturumunda Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari detaylı bilgiler barındıran geniş seminerinde Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin basın özelliklerini, ayrıcalıklarını ve hedeflerini ele aldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültür Birimi tarafından düzenlenen toplantının üçüncü oturumunda ise Üstat Ahmet Sabri konuk olarak ağırlandı. Üstat Ahmet Sabri “Basın Çalışmalarında Editoryal Politika” adını taşıyan bir seminer verdi. Üstat Ahmet Sabri seminerinin başında basın çalışmalarının en önemli ilkelerinden ve esaslarından bahsetti. Uzun yıllar çalıştığı ve bu alanda önemli uzmanlıklara ulaştığı çeşitli basın araçlarında elde ettiği tecrübelerini paylaştı.

Daha sonra Üstat Ahmet Sabri editoryal politika kavramı hakkında genel ve detaylı tanımları anlattı. Basın ve medya çalışmalarında öncelik ve önem noktasında ilerleme niteliği kazandıran ilkelerini, ölçülerini ve kurallarını detaylı bir şekilde anlattıktan sonra bazı pratik örnekler paylaştı. Bu bağlamda başarılı basın aracının amillerini açıkladı ve bunun başında editoryal politikayı gözetmek geldiğini, bunun sınırları dışına çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Üstat Ahmet Sabri sözlerini şöyle sürdürdü: “Basın çalışmalarında editoryal politika, kelimeler meydanında bir savaş sayılmaktadır. Kimsenin hesaba çekemediği bir katil olarak nitelendirilmektedir. Çünkü çalışma kulislerini, basın metninin şeklini, çoğunluğun karşılaştığı basın hitabının türünü o yönetir.”

Üstat Ahmet Sabri seminerindeki açıklamalarına şöyle devam etti: “Kurucu basın politikası, çalışma ölçülerini ve modellerini belirleyen bir subaydır. Çünkü başarı adımlarının ilkine başlayan esastır. Çalışmada nazarı itibara alınacak başka amiller de bulunmaktadır. Hedefler, ilişkiler, haber metninin kalitesi, haber metinlerinin üretim şekli bunlar arasındadır.”

Daha sonra Üstat Ahmet Sabri seminerinde basın çalışanının ve editörün özelliklerine değinerek şunları söyledi: “Bunların en önemlisi editoryal politikayı anlamasıdır. Buna ek olarak kişisel niteliklerdir. Bunlar kültür, bilinç, beklenti, vukufiyet, öneride cesaret, haber konularında doğruluktur.” Öte yandan seminerde başka özelliklere de değinildi ve bu özellikler ışığında Üstat Ahmet Sabri ve eğitim alanlar eski ve yeni Irak, Arap ve Uluslararası basın araçlarındaki haber yollarında kıyaslamalar yaptılar.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından düzenlenen basın atölyesi üçüncü oturumu Üstat Ahmet Sabri’nin semineriyle son buldu. Seminerin ardından bazı konular masaya yatırıldığı gibi eğitim alanlar tarafından sorulan sorulara Üstat Ahmet Sabri detaylı cevaplar verdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından düzenlenen basın ve medya ile ilişkili atölye eğitim ve ilmi pratik ve uygulamalar aracılığıyla gençlerin yeteneklerini ve imkanlarını ortaya çıkarma bağlamında genç nesli basın çalışması yeteneğini elde etmeye ve haber yapma yollarını öğrenmeye güç yettirecek ve bu bilinci elde edebilecek seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.

82 total views, 1 views today