İlim Birimi Tarafından Düzenlenen Derste İmam Taberi’nin Tefsiri Tahlil Edildi

03Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, İmam Taberi’nin (310 h.) Camiu’l Beyan Fi Tefsiri Kuran adlı tefsir kitabını tahlil eden bir oturum düzenledi. Söz konusu tahlil Irak Müslüman Alimler Heyeti Davet ve İrşat Birimi Başkan Yardımcısı Şeyh Dr. İsmail El-Ferraci tarafından yapıldı.

Bu bağlamda Şeyh Dr. İsmail El-Ferraci dersinin başında tefsir ilmi, tefsir türleri ve hakkında dolaşımda olan ıstılahları gibi başlıkları ele alan bir giriş yaptı. Özellikle bu konuları anlatırken İmam Taberi’nin menheci üzerinden anlatan Şeyh Dr. İsmail El-Ferraci İmam Taberi’nin şahsiyetini, ilmini, menakibini, ilim ehlinin onun hakkında söyledikleri övücü sözleri, Tefsir, Hadis, Kıraat, Tarih gibi parladığı ilim dallarını, en önemli eserlerini, hocalarını ve öğrencilerini ele aldı.

Daha sonra Şeyh Dr. İsmail El-Ferraci en önemli rivayet tefsirinden sayılan İmam Taberi’nin tefsirini, İmam Taberi’nin Allah (azze ve celle)’nin ayetlerdeki muradını açıklarken yöntem ve izlediği yolu detaylı bir şekilde anlattı. Daha sonra Şeyh Dr. İsmail El-Ferraci şunları açıkladı: “İmam Taberi, her ayet için söylenen müsnet rivayetleri aktarmadan önce ayetlerin açıklamasına tevil kavramını kullanmaktadır. Bunun ardından dil, Arapçadaki şahitleri, kıraat yönlerini, içerdiği fıkhi hükümleri de şahit olarak kullanmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen derste daha sonra İmam Taberi’nin  Camiu’l Beyan Fi Tefsiri Kuran adlı tefsirinin tarihi, bu tefsir üzerinde gerçekleşen tahkikler detaylı bir şekilde ele alındı. Dersin sonunda derse katılım gösterenler genel olarak tefsir ilmi ve özel olarak kitabın konusuyla ilişkili bazı konuları masaya yatırdılar. Böylece akide, fıkıh ve usul alanlarında çeşitli araştırma noktaları tespit edildi.

 

52 total views, 1 views today