Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Biriminden İşkence Suçlarını Belgeleme ve Gözlemlemeyle İlişkili Eğitim Atölyesi

 

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi savaş ve çatışmalara tanık olunan mıntıkalarda suç ve ihlalleri gözlemleme ve işkence uygulamalarını belgelemeyle ilişkili eğitim atölyesi düzenlendi. Söz konusu atölyeye insan hakları alanında aktivistler katıldı.

İnsan Hakları Birimi “Adım Adım İşkencenin Belgelenmesi” adını taşıyan atölye çalışmasını idare etmesi için İnsan Hakları Çalışmaları Uluslararası Adalet Merkezi İşkence Dosyası Sorumlusu Üstat Salim El-Müflih konuk olarak ağırlandı. İnsan Hakları Birimi tarafından düzenlenen atölye işkencenin belgelenmesi, araçlarının, vesilelerin ve şartların açıklanması gibi konularla ilişkili seminerle başladı. Belgeleme çalışmasının manasını güçlendirmek, insan hakları alanında önemini açıklamak için bazı saha örnekleri verildi.

Bu bağlamda Üstat Salim El-Müflih suçları belgeleme bağlamında, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından 1984 yılında yayınlanan, dünyanın her köşesinde işkence uygulamalarına son vermeyi hedefleyen, hükümet yetkililerini buna bağlı kalmaya bağlayıcı kılan işkence ve diğer gayri insani muameleler karşıtı anlaşmaların mucibince hükümetin bağlı kalmasını gerektiren şeylerle ilişkili önemli meseleye işaret etti. Bu anlaşmaların maddelerine ters davranmaya veya hükümetlerin bunların hilafına hareket etmesine terettüp eden yasal sonuçları detaylı bir şekilde açıkladı.

İnsan Hakları Birimi tarafından düzenlenen atölyede ana nokta suçları ve insan hakları ihlallerini gözlemlemenin ve belgelemenin ne şekilde olacağıydı. Bu bağlamda Üstat Salim El-Müflih ve katılımcılar birey olsun kurum olsun hukuk aktivistine,  yapılması, hukuki kurallarına önem gösterilmesi gerekli olan yolları ve araçları açıklamak için bazı örnekleri uyguladılar.

Atölyede aynı şekilde uluslararası ceza mahkemelerinin ihtisasları, uluslararası yargı yetkilerinin işlenme modelleri, uluslararası ve yerel hukuk kurumlarının ve teşkilatlarının rolleri, mazlumların ve mustazafların haklarının geri alınmasında doğru bir rol yerine getirmek için geliştirme ve aktifleştirme yollarının araştırılmasına zemin hazırlayan şeyler ile teorik ve pratik uygulamalarının eleştirisi ve tahlili ele alındı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi tarafından düzenlenen ve İnsan Hakları Çalışmaları Uluslararası Adalet Merkezi İşkence Dosyası Sorumlusu Üstat Salim El-Müflih tarafından idare edilen atölyenin sonunda gözlem ve belgeleme çalışmalarında hukuki yolları açıklamak için savaş suçları ve insanlık suçlarıyla ilişkili bazı dosyalar ele alındı ve seminerin konusuyla ilişkili kanuni ve hukuki meselelere değinildi.

135 total views, 2 views today