Besari Yayınları “Diriliş, Islah, Değişim Fikri Meşalesi- Şeyh Allame Muhammed Habib El-Ubeydi El-Musuli’nin Fikrinin Tahlili” Adlı Kitabı Yayınladı

 

Besair yayınları Iraklı İslamcı Araştırmacı ve Düşünür Hişam bin Abdulkerim El-Bedrani’nin kaleme aldığı “Diriliş, Islah, Değişim Fikri Meşalesi- Şeyh Allame Muhammed Habib El-Ubeydi El-Musuli’nin Fikrinin Tahlili” adlı kitabı yayınladı.

322 sayfa olan söz konusu kitap, nazar ve tefekkür oturumunu ele alıyor. Yazar İslam ümmetinin, öncü tecrübe ve aydın uygulamalardan fikrin canlılığının yenilenmesi ile yeniden dirilme yolunun davranışlarına yönelik fikri görüşler takdim etmeye çalışıyor.

Öte yandan Iraklı İslamcı Araştırmacı ve Düşünür Hişam bin Abdulkerim El-Bedrani kitabının bazı bölümlerinde tarih boyunca Müslüman düşünürlerin çözümlerini, çeşitli olaylara maruz kalan ümmetlerinin halleri hakkındaki nazarları ele alıyor. Günümüz vakasında İslam ümmeti, halkını sarsan, işleri kaosa dönüştüren büyük olayların içinden geçmektedir. Bu durum ise yakın ve uzak tarihe başvurarak düşünmeyi, tarihin sayfalarını karıştırmayı, problemleri üzerinde yoğunlaşarak düşünmeyi gerekli kılmaktadır. İslam ümmetinin hakikatini en güzel ifade edenler müçtehit alimler ve yaratıcı düşünürlerdir.

Öte yandan kitap 1880-1963 yılları arasında yaşayan Şeyh Allame Muhammed Habib El-Ubeydi El-Musuli (rahimehullah)’ın hayatını ve çalışmalarını ele almakta ve düşüncelerini tahlil etmekte olduğu gibi salah ve ıslahla süslenmiş şahsiyeti ışığında Rabbani alimin ve çalışan düşünürün özelliklerini açıklamaktadır.

Besair yayınları, şeri, fikri, siyasi ve tarihi kitapların yayınlanmasına önem gösterdiği gibi çeşitli ilim dallarında mütehassıs belgesel yayınlarını üzerine de çalışmaktadır.

 

 

 

121 total views, 2 views today