19. Amman Uluslararası Kitap Fuarında Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Yayınları Da Sergilendi

 

Heyet Net/Amman

Ürdün’ün Başkenti Amman’da 26 Eylül Perşembe akşamı 19. Amman Uluslararası Kitap Fuarının etkinlikleri “Kudüs Filistin’in Başkentidir” adı altında başladı. Arapça ve yabancı yayın yapan 350 yayınevinin katıldığı fuara Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yayınlarının yanı sıra ilim ve kültür alanlarında birçok kitap yayınlayan Besair Yayınevi de katıldı.

Besair Yayınevinin yeni yayınları arasında fıkıh ilimleri, usul, hadis ilimleri, şeri siyaset, fikir gibi çeşitli konular noktasında kitaplar, araştırmalar ve çalışmalar olduğu gibi insan hakları, tarih, edebiyat, nahiv gibi ihtisaslar bulunmaktadır. Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Irak, Arap ve İslam coğrafyası hakkında belgeleri, duruşları ve gayretlerini konu eden çalışmalar yer almaktadır.

Amman Uluslararası Kitap Fuarının F18 sayılı standında yayınlarını sergileyen Besair Yayınevinin yeni yayınları arasında Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Birinci İlmi Kongresi’nin etkinliklerini konu edinen “Irak Müslüman Alimler Heyeti ve Şeyh Haris Ed-Dari” adlı kitap ile Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Fetva Birimi tarafından hazırlanan “Seçilmiş Şeri Fetvalar ve Çalışmalar” adlı kitap yer almaktadır. Yine Allame Şeyh Dr. Abdulmelik Abdurrahman Es-Sadi’nin başta “Et-Talak ve Elfazuhu El-Muasıra Fi Devi El-Fıkhı’l İslami” ve 3 cilt olan “El-Bedru Et-Tali Şerhu Cemu’l Cevami” kitapları olmak üzere eserleri yer aldı.

Yine Besair Yayınevinin standında Şeyh Muhakkik Hişam Bin Abdulkerim El-Bedrani tarafından kaleme alınan “Cezvetu’l Fikri’l Nahdevi Lil Islah ve’t Tagyir” ile “Takribu’l Efham – Şerhu En-Nemika Fi İlmi’l Usuli’l Ahkam” kitapları bulunduğu gibi Üstat Dr. Abdulmunim Ahmed Salih tarafından kaleme alınan “Dirasatu’n Nahviyye ve’l Lugaviyye Fil Kuran” kitabı, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin önceki genel sekreteri Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) tarafından kaleme alınan “El-Cihad Meşruiyetuhu Ahkamuhu Daruretuhu vema Yenbeği Fihi” adı kitap, Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah)’ın konuşmalarının ve makalelerinin derlendiği “Mirasuke Fi’l Ardi’l Mukaveme” adlı kitap, Iraklı siyasetçi ve araştırmacı Dr. Rafi El-Felahi tarafından kaleme alınan “Avam Ala’l Cemr – Şeyh Haris Ed-Dari Badu Sire ve Badu Zekeriyat” adlı kitap, Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi, Yardım Birimi ve İnsan Hakları Birimi tarafından hazırlanan çalışmalar bulunmaktadır.

Besair yayınlarının 28 Eylül’de başlayan ve 9 gün devam eden 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarında 26 nolu standa yayınlarını sergileyeceği bilinmektedir.

258 total views, 1 views today