İlim Birimi Ebu Mansur El-Maturidi’nin Tefsirini Tahlil Eden Bir Ders Düzenledi

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, hicri dördüncü asrın alimlerinden biri olan Ebu Mansur El-Maturidi’nin “Tevilat Ehli Sünne” adlı tefsirini tahlil etmek için bir ders düzenledi. Ebu Mansur el-Maturidi’nin kitabını tahlil eden Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi, Ebu Mansur El-Maturidi’nin hayatını ve kitabındaki yöntemini detaylı bir şekilde anlattı.

Bu bağlamda Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi, dersine Ebu Mansur El-Maturidi’nin hayatından bazı yönleri ele alarak, nesebini, hayatını, ilmi konumunu tanıtarak başladı. Öte yandan doğum tarihi ile ölüm tarihi hakkındaki ihtilaflara, muhakkiklerin bu noktada söylediklerine değindikten sonra Ebu Mansur El-Maturidi’nin Kitabu’t Tevhid, Kitabu’l Makalat, Er-Reddu Ala Karamita, Er-Reddu Ala Mutezile, Reddu Usulu’l Hamse gibi en dikkat çeken kitaplarını ele aldı.

Daha sonra Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi tahlil edilen kitabı Tevilat Ehli Sünne kitabında Ebu Mansur El-Maturidi’nin yöntemini ele alarak bazı muhakkiklerce bu kitabın tefsir olarak kabul edildiğine, bazıları tarafından ise başta kelam ilmi olmak üzere akide olarak sınıflandırıldığına dikkat çekti. Ardından Dr. Ömer Er-Ravi şunlara işaret etti: “Ebu Mansur El-Maturidi’nin kendi döneminde özel bir ayrıcalığı söz konusudur. O dönemde tefsircilerin geneli nakil ile tefsir yöntemini kullanırken Ebu Mansur El-Maturidi tefsirinde nakil ile aklı cem etmiştir.”

Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi daha sonra şunları söyledi: “Ebu Mansur El-Maturidi, ele aldığı her ayetin ardından bağlamında vaki olan sözleri aktarmaktadır. Doğru olarak gördüğü tercihi aktarmadan önce önceki tefsircilerin sözlerini aktarmaktadır. Öte yandan sahabenin ve tabiinin sözlerini de paylaşmakta ve bazı yerlerde ise sadece ‘bazıları dedi ki’ sözüyle yetinmektedir. Ek olarak bazı ayetlerin tefsirinde ehli sünnete muhalif olarak varit olan şeyleri zikredip bunu kendi zamanında hakim olan fırak olarak isimlendirmektedir. Mutezile, Kerramiye, Havaric ve Batiniye gibi. Ardından bunlara reddiye vermektedir.”

Ayetlerin tefsirinde Ebu Mansur El-Maturidi’nin yönteminin şekilleri hakkında ise Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi şunları söyledi: “Ebu Mansur El-Maturidi Kuran’ı Kuran ile tefsir etme yöntemini kullanmaktadır. Ayete tahlil etmek için başlamakta ve ardından ona benzer ayetleri getirmektedir. Öte yandan ayetlerle ilişkili olan hadisleri aktarmaktadır. Ancak ayetleri genelde hafızasında olduğu şekilde nakletmektedir. Yani nas olarak değil de mana olarak aktarmaktadır.”

Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi daha sonra şunları söyledi: “Ebu Mansur El-Maturidi tefsirinde nasih ve mensuhu, Hanefi mezhebine göre genelde tercih ettiği fıkhi görüşleri, Kuran kıraatlerini de zikretmekte ancak dil ve belagate az girmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen dersin sonunda Ebu Mansur el-Maturidi’nin, başta mutezile olmak üzere fırkalara reddiye vermedeki gayreti, doğru olmayan sözleri ve yorumlarını geçersiz kılması, bunları istidlal, izah ve hüccet ikame etme ile yerine getirmesi ele alındığı gibi kitap çalışmaları ve ilmi meseleler için yeni araştırma noktaları belirlendi.

212 total views, 4 views today