Irak Müslüman Alimler Heyeti Davet ve İrşat Birimi’nden “Davetçinin Özellikleri ve Edepleri” Adlı Seminer

 

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi, Ürdün Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Tedris Heyeti Üyesi Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa’yı konuk olarak ağırladı. Bu bağlamda Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa, “Davetçinin Özellikleri ve Edepleri” adını taşıyan bir seminer verdi. Seminere Irak, Afrika ve Asya ülkelerinden ilim talebeleri katılım gösterdi.

Bu bağlamda Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa seminerinin başında davet ve davetçi kavramlarını, İslam’ı insanlara ulaştırma ve onların hayatında tatbik etme yollarını ele aldıktan sonra bir davetçide olması gereken, toplumda etkisi sahibi olmak ve toplum bireylerini salah ve irşat bakımından değiştirmeye güç sahibi, başarılı olmak için süslenmesi gereken özellikleri ve vasıfları anlattı.

Ardından Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa şunları söyledi: “İnsanın görev bildiği herhangi bir projede başarı ve başarısızlık ölçüsü, amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmeye yakınlığı ve uzaklığı ölçüsü nispetindedir. Davetçi bu kaideyi, inandığı şeylere yakınlığı, Allah’a davet etmek gibi projesinde başarılı olmak için çabaladığı amacına ilişkisinin boyutları açısından tatbik eder.”

Daha sonra Ürdün Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Tedris Heyeti Üyesi Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa insanları İslam’a ve hidayete davet etmek noktasında başta İslam ümmetinin sahabelerinin olmak üzere ümmetin alimlerinin ve selefi salihinin söylediği sözleri, tutumlarını ve tecrübelerini detaylı bir şekilde anlattı. Bunun ardından Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa Allah (azze ve celle)’ye davet etme yolunda bilinmesi gereken kaide ve kuralları, gerekli olan özellik ve nitelikleri, bir davetçinin bu özellik ve niteliklerle muttasıf olmasının ve maksatlarıyla hareket etmesinin gerekliliğini anlattı.

Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa şunları vurguladı: “Davetçinin davet ettiği derin iman, onun özelliklerinde asli rükündür. Çünkü bir şeyi yitiren o şeyi veremez. Kuran Kerim, “size verdiğimize kuvvetle sarılın” ayetiyle bu ilkeye teşvik etmektedir. Davetçi güçlü bir inanca, davet ettiği fikirde sadık bir imana sahip olmadıkça davet edilenler üzerinde etkili olamaz.”

Daha sonra Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa, davette ihlasın önemine, davetçide olmazsa olmaz bir sıfat olması, gerekli özelliklerinden bir özellik olması gerektiğine değindikten sonra şunları söyledi: “Allah (azze ve celle) ile bağlantı, ona karşı ihlaslı bir şekilde kulluğun tamamlanması davetçinin davet yükü olarak tayin ettiği, onu yerine getirme bağlamında çalıştığı imani yüklerle himmetin çekilmesinin en belirgin kaynaklarıdır. Allah (azze ve celle)’ye tevekkül etmek, ona dayanmak, davetçinin vasıflanması gereken diğer bir özelliktir. Şöyle ki bir neticeye veya kendi çabasına yaslanmaktan kendisini soyutlar. Davetinin semeresinden bir şeyi kendi güç ve kuvvetine, maharetlerine döndürmekten uzaklaşır. Çünkü bir davetçinin davet sahasında elde ettiği şeyler ancak Allah (azze ve celle)’nin kuvveti, gücü ve tevfikiyledir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ürdün Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Tedris Heyeti Üyesi Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa tarafından verilen seminerin sonunda Şeyh Dr. Cemal Muhammed Paşa, bu meselede sahabenin ne şekilde hareket ettiğini, sadece Allah için hareket ettikleri ve amellerinde ihlaslı oldukları zaman davetlerinin ne şekilde semere verdiğini anlattı. Daha sonra Dr. Cemal Muhammed Paşa şunları söyledi: “İlim olmadan davetçinin çalışması veya davet ettiği şeye kayıtsız kalması, yani onunla amel etmemesi, insanları davet ettiği şeyi uygulamaması tehlike arz etmektedir. Davetçinin davet ettiği şeye iman etmemesi veya insanları amel etmeye çağırdığı ameli yerine getirmemesi veya daha fazla ilim ve marifet talebiyle nefisini güzelleştirmede gevşek davranması büyük afetlerdir. Bu durum davetçiyi ve fikrini değersiz kılmakta ve insanların yüz çevirmekle mukabele etmesine neden olmaktadır.”

 

209 total views, 1 views today