Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Konuk Olarak Ağırlandı

 

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi bu hafta Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Iraklı tarihçi Dr. İmad Abdusselam Rauf’un kaleme aldığı “Şeyhulislam Sultan Ceburi” adlı kitabı tahlil eden seminer verdi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari seminerinin başında Abbasi Hilafeti’nin yıkılmasından sonraki asırlarda Irak’ın halini ele aldı. Daha sonra Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, kitaptan, o sıralarda ülkeyi kasıp kavuran ve sosyal istikrarın kaybolmasında, dahili kaosun hakim olmasında, işgalci devletlerin onun zenginlikleri üzerinde kavga etmesinde ifadesini bulan siyasi ve güvenliğin yıkımını belgeleyen bazı konuları seçti. Daha sonra Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları ekledi: “Bu yıkım, ilmi ve kültürel hayatta bir yozlaşmayla sonuçlandı. Şöyle ki, ülkedeki okul, cami, birlik, Kuran ve Hadis kursları gibi kültür direklerinin birçoğu yitirildi. Vakıflardan birçoğu dağıldı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra Dr. İmad Abdusselam Rauf’un kitabında Osmanlı Hilafetinden sonraki asırlarda Irak vakıflarının ulaştığı hale işaret etmesine değindikten sonra şunları söyledi: “Onlar vazifelerini yerine getirmeyi sürdürmeye güç yettiremediler. İçilerinden ilim ehli çıkması azaldı. Alim ve aydın birçok kimse vatanlarını terk ederek Şam ve Mısır’a hicret etti ve ülke onlardan hali oldu. O asırda az olmalarına rağmen tarihçiler, sanki onlar da aynı şekilde devletlerin olayları, savaşları ve siyasetleriyle meşgul olmuşlar ve o dönemin kültürel ve fikri hayatın işaretlerini kayıt altına almayı ihmal etmişlerdir. Öyle bir hal almış ki neredeyse ilim adamlarını, eğitimcileri ve müellifleri tanımak zor olmuştur.”

Daha sonra Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Dr. İmad Abdusselam Rauf’un kitabında o asırda Irak’ta genel hayatı etkisi altına alan ve hayatta düzensizliğe neden olan peş peşe büyük felaketlerin sonuçlarını belgelemesini aktardı. O zamanlarda bu durumun, kültürel hayatla önceki yıllarda geçen şeylerin arasındaki bağlantının kopmasına neden olduğuna, ilim kaynaklarının zorlaşmasına ve alimlerin azalmasına sebep olduğuna dikkat çekti. Öyle ki muayyen bir uzmanlıkta ilim adamı yetişemez olduğuna, kitapların itlaf edilerek veya ihmal edilerek veya ülkenin dışındaki kültür merkezlerine nakledilerek yok edildiğine vurgu yaptı.

Daha sonra Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, müellifin döneminde, yolculuğu hicri on birinci asırda başlayan Irak’ta kültürel hayatla ilgili “Şeyhulislam Sultan El-Ceburi” kitabında yazılanlara yönelik bazı açıklamalarda bulundu. O dönemde ortaya çıkan alimler neslinin ilmin sebeplerinde yaşanan kopuklukları giderme çalışmalarını, onların alimleriyle karşılaşmak, kitap hazinelerinden faydalanmak, senetlerini onlardan almak, öğrendiklerini diğerlerine nakletme yetkisi veren icazetlerini almak için diğer kaynakları sağlama gayretlerini ele aldı.

Söz konusu “Şeyhulislam Sultan El-Ceburi” kitabının yazarı şunları açıklamaktadır: “O neslin çocukları, asrının karanlığından sıyrılmış gerçek öncülerdi. O zamanki dar açıklamalara, sığ bilgilere isyan etmişlerdi ve ilimden kazandıkları şeyleri katlamayı gerçekleştirmek, geleneği canlandırmak ve senetlere ulaşmak için her yolu kullanarak gayret göstermekteydiler. Bunlardan biri de büyük bilgi sahibi Alim Şeyh Cemalettin Ebu Mevahib Sultan bin Nasır bin Ahmed El-Ceburi Eş-Şafii idi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra seminerinde Dr. İmad Abdusselam Rauf’un kitabında anlattığı şeyler ekseninde Şeyh El-Ceburi’nin hayatını ele aldı. Doğumunu, ailesini, nesebini, hayatının çeşitli aşamalarını, çalışmalarını, özelliklerini, yöntemini, okullardaki intizamını, Bağdat’taki alimler ve şeyhler elinde öğrencilik yaptığını, Kuran ilimleri, Hadis ilimleri, Hadis ıstılahları, Fıkıh, Akaid, Dil, Nahiv, Vadı, Hisabve Felek gibi ilim dallarında mükemmelleştiğini ele aldıktan sonra Şiirde ve kıraat ilimlerinde derinleştiğini ve asrının alimlerinden en öne çıkanlardan biri olduğunu vurguladı.

Şeyh Sultan El-Ceburi’nin ilmi ve kültürü hakkında Dr. Müsenna Haris Ed-Dari mezkur kitaptan bazı sayfaları okuyarak şunları söyledi: “Uzun bir kesinti döneminden sonra bu hayatın ilk sayfalarını açan ilk öncülerin başında gelmekteydi. Onun hakkındaki tanıklıklar, ilminin derinliğini, yüce bir gayrete sahip olduğunu, birçok ilimde yetkinliğiyle asrının üstatlarından olduğunu vurgulamaktadır.” Daha sonra Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Şeyh Sultan El-Ceburi’nin yaptığı yolculukları, ilim talebini, Şam, Mısır ve Hicaz arasında dolaşmasını ele aldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından verilen seminerin sonunda Şeyh Sultan El-Ceburi’nin kıraat ilmi, usulü fıkıh, nahiv ve hadis başta olmak üzere birçok alanda kaleme aldığı eserler ele alındı. Özellikle kıraat ilminde yazdıkları birçok alana yayıldığı ve alimler tarafından ilgi gösterildiği ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari ilim talebelerini, Şeyh Sultan El-Ceburi’nin eserlerine ve büyük bir mirasa ve geniş bir ilme sahip diğer Iraklı alimlere önem gösteremeye, onların eserleri üzerinde okuyanlara fayda sağlayacak ve salihlerin eserlerini diriltecek çalışmalar yapmaya, ilmi tahkiklerden geçirmeye teşvik etti.

 

103 total views, 1 views today