(1403 Sayılı Açıklama) Göstericilerin Öldürülmesi Hususunda Kurulan Komisyonun Raporunun Sonuçları Hakkında Açıklama

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Başkent Bağdat’ta ve diğer muhafazalardaki barışçıl gösterilerde göstericilerin öldürülmeleri noktasındaki gerçekleri soruşturmakla mükellef komisyonun sunduğu raporun sonuçları hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1403 Sayılı Açıklama) Göstericilerin Öldürülmesi Hususunda Kurulan Komisyonun Raporunun Sonuçları Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Başkent Bağdat ve diğer muhafazalarda, gerçek kurşun, keskin nişancı kullanarak ve göstericileri doğrudan hedef alarak düzenlenen kalabalık halk gösterilerine karşı koymada hükümet kuvvetlerinin ve mezhepçi milislerin başarısız olmasının neticesi olarak hükümet, gerçekleri gizleme ve suç işleyenlerden suçlamaları def etme gayretiyle göstericilerin öldürülmesi meselesini soruşturacak bir komisyon kurmaya mecbur kaldı.

Beklendiği gibi komisyon tarafından yayınlanan raporun özeti, Iraklıları hedef almada ve vatandaşları katletmede iktidarın çirkin yöntemine sıkı sıkıya bağlanmada ısrar ettiğini vurgulamak için askeri, güvenlik ve milis komutanlarının masum oldukları ve gösterilere baskı uygulanmasını emredenlerin ve yönlendirenlerin gizlenmesiydi. Sadece yaşanan şeylerin sebebini açıklamakla, bazı güvenlik güçlerinin sorumlu tutulmasıyla, sorumlu oldukları mıntıkaların kontrolünü kaybettikleri gerekçesiyle bazı komutanların yargıya sevk edilmesiyle yetinildi.

Bağdat hükümeti ve mezhepçi milislerin iradesiyle uyumlu olan bu kötü rapor bizzat kendisiyle çelişmekte ve komisyonun hazırladığı formüle etme ilkesi ve işlem detayları açısından birçok iftira ve yalanı ortaya çıkartmaktadır. Tıpkı aşağıdaki noktalarda görüldüğü gibi:

Komisyonun askeri ve güvenlik konumlarından dolayı yaşanan şeyler hakkında suçlamaların kendilerine yöneltilmesi gereken bazı yetkililerden oluşması. Bu durum komisyonun zıt grup ile itaat grubu olmak üzere bölünmesini sağlamıştır.

Her akıl sahibini kışkırtacak ve ham bir şekilde raporun çıkartılmasını kolaylaştırmak için komisyon başkanlığının hükümetin ve hükümet partisinin en zayıf halkasından bir şahsa teklif edilmesi.

Hükümetin suçlardan beraat edilmesi ve gösterilere engel olunması için plan yapıldığı ancak doğru bir şekilde uygulanmadığının iddia edilmesi. Gevşeklik sebebi halinde bile sorumluluğa maruz bırakılmaması.

Raporun göstericilerin keskin nişancı veya başka yöntemlerle hedef alınmasını doğrulaması, aralarında hükümetin ve mezhepçi milislerin de bulunduğu kesimlere daha önce suçlamalar yöneltilmesine rağmen bunu yapanların kimliklerini, keskin nişancıların sayısını, kimlere bağlı olduklarını gizlemesi. Bu ise bu suçlamalarda hükümet kesimlerinin yalanını veya failleri gizlemek için raporda zikretmekten geri durma kastını zorunlu kılmaktadır. İki durum da önemlidir.

Suçun kontrolü sağlamayarak kaosun meydana gelmesine neden olan güvenlik komutanlarının zayıflığına atılması. Birkaç gün boyunca göstericilerin maruz kaldığı ve milyonların tanık olduğu doğrudan hedef alma gerçeğiyle çelişmektedir bu. Tüm bunlar yönlendirme, sürdürme ve takip etmenin tek kaynaktan çıktığına veya askeri ve güvenlik birimlerindeki en düşük komutanlıkların tasarruflarına göz kapatmaya delalet etmektedir. Özellikle aralarında Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi’nin de bulunduğu hukuki ve insani alanlarla ilgili kesimlerin yanında, göstericilere baskı düzenlemekle sorumlu askeri alay ve taburların komutanlarının gölgesinde birliklerin aşırı şiddet kullandığı yönünde belgelenmiş görgü tanıklıkları bulunmaktadır.

Suçlunun fiilinin günahının kurbana yüklenmesi. Şöyle ki göstericiler, güvenlik güçlerine saldırmakla, arabalarını ateşe vermekle, hatta bazıları terörle suçlanmaktadır.

Sorumlu basın kanallarının, kışkırtmayla suçlanmaları, hükümet ve birçok parti kanallarının göstericilere ve protestoculara karşı geniş boyutta kışkırtma fiilinin, suçlulara suçlarını işlemeye zemin hazırlayan atmosferin oluşturulmasının ve gerekçeler sunulmasının zikredilmemesi.

Belirsiz kesimlerin, ambulans araçlarını hedef almakla, bu araçların yollarını keserek içindeki göstericilerin ölümüne sebep olmakla itham edilmesi. Oysa bu, göstericilerle sağlık ekiplerinin arasında büyük bir yardımlaşmaya, bizzat güvenlik güçlerinin bu araçları hedef almasına tanık olunan olayların vakasıyla tamamen çelişmektedir.

Bütün geçen şeyler ve bunların dışındakiler, hükümetin soruşturmasının hükümetin ve güvenlik güçlerinin suçlarının gizlenmesi, suçluların cezalardan kaçabilmesi için alan açılması üzerinde anlaşılmış bir seviyede olduğuna delalet etmektedir.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, şeri, insani ve milli görevimizden yola çıkarak bu suçların tamamında hükümeti, partilerin tamamını, mezhepçi milisleri, Cumhurbaşkanlığını ve meclisi sorumlu tutmaktayız. Irak’ın içindeki ve dışındaki kuvvetleri, bu suç karşısındaki tavırlarını açıklamaya, gerekçeler ardına gizlenmemeye, göz yummamaya, ertelememeye çağırmaktadır. Aynı şekilde Iraklı halkı barışçıl devrimini, gasp edilmiş haklarını geri almayı sürdürmeye davet etmektedir.

 

Genel Sekreterlik

24 Safer 1441

23 Ekim 2019

 

108 total views, 1 views today