Irak Müslüman Alimler Heyeti: “Gösterilerdeki Ölümleri Araştıran Hükümet Komisyonu Soruşturması Hükümetin ve Güvenlik Güçlerinin Suçlarını Gizlemektedir”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği “Başkent Bağdat ve diğer muhafazalarda, gerçek kurşun, keskin nişancı kullanarak ve göstericileri doğrudan hedef alarak düzenlenen kalabalık halk gösterilerine karşı koymada hükümet kuvvetlerinin ve mezhepçi milislerin başarısız olmasının neticesi olarak hükümet, gerçekleri gizleme ve suç işleyenlerden suçlamaları def etme gayretiyle göstericilerin öldürülmesi meselesini soruşturacak bir komisyon kurmaya mecbur kaldı.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Beklendiği gibi komisyon tarafından yayınlanan raporun özeti, Iraklıları hedef almada ve vatandaşları katletmede iktidarın çirkin yöntemine sıkı sıkıya bağlanmada ısrar ettiğini vurgulamak için askeri, güvenlik ve milis komutanlarının masum oldukları ve gösterilere baskı uygulanmasını emredenlerin ve yönlendirenlerin gizlenmesiydi. Sadece yaşanan şeylerin sebebini açıklamakla, bazı güvenlik güçlerinin sorumlu tutulmasıyla, sorumlu oldukları mıntıkaların kontrolünü kaybettikleri gerekçesiyle bazı komutanların yargıya sevk edilmesiyle yetinildi.

Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında Bağdat hükümeti ve mezhepçi milislerin iradesiyle uyumlu olan bu kötü raporun bizzat kendi içerisinde çelişkiler barındırdığını ve komisyonun hazırladığı, formüle etme ilkesi ve işlem detayları açısından birçok iftira ve yalanı ortaya çıkarttığı vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Komisyonun askeri ve güvenlik konumlarından dolayı yaşanan şeyler hakkında suçlamaların kendilerine yöneltilmesi gereken bazı yetkililerden oluşması. Bu durum komisyonun zıt grup ile itaat grubu olmak üzere bölünmesini sağlamıştır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti açıklamasında her akıl sahibini kışkırtacak ve ham bir şekilde raporun çıkartılmasını kolaylaştırmak için komisyon başkanlığının hükümetin ve hükümet partisinin en zayıf halkasından bir şahsa teklif edilmesine işaret etti. Daha sonra hükümetin suçlardan beraat edilmesi ve gösterilere engel olunması için plan yapıldığı ancak doğru bir şekilde uygulanmadığının iddia edilmesi konularına, ayrıca gevşeklik sebebi halinde bile sorumluluğa maruz bırakılmamasına dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Raporun göstericilerin keskin nişancı veya başka yöntemlerle hedef alınmasını doğrulaması, aralarında hükümetin ve mezhepçi milislerin de bulunduğu kesimlere daha önce suçlamalar yöneltilmesine rağmen bunu yapanların kimliklerini, keskin nişancıların sayısını, kimlere bağlı olduklarını gizlemesi. Bu ise bu suçlamalarda hükümet kesimlerinin yalanını veya failleri gizlemek için raporda zikretmekten geri durma kastını zorunlu kılmaktadır. İki durum da önemlidir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında suçun kontrolü sağlamayarak kaosun meydana gelmesine neden olan güvenlik komutanlarının zayıflığına atılmasına dikkat çektikten sonra bunun birkaç gün boyunca göstericilerin maruz kaldığı ve milyonların tanık olduğu doğrudan hedef alma gerçeğiyle çelişmekte olduğuna vurgu yaptı. “Tüm bunlar yönlendirme, sürdürme ve takip etmenin tek kaynaktan çıktığına veya askeri ve güvenlik birimlerindeki en düşük komutanlıkların tasarruflarına göz kapatmaya delalet etmektedir.” ifade edildikten sonra özellikle aralarında Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi’nin de bulunduğu hukuki ve insani alanlarla ilgili kesimlerin yanında, göstericilere baskı düzenlemekle sorumlu askeri alay ve taburların komutanlarının gölgesinde birliklerin aşırı şiddet kullandığı yönünde belgelenmiş görgü tanıklıkları bulunmakta olduğuna dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Suçlunun fiilinin günahının kurbana yüklenmesi. Şöyle ki göstericiler, güvenlik güçlerine saldırmakla, arabalarını ateşe vermekle, hatta bazıları terörle suçlanmaktadır. Sorumlu basın kanallarının, kışkırtmayla suçlanmaları, hükümet ve birçok parti kanallarının göstericilere ve protestoculara karşı geniş boyutta kışkırtma fiilinin, suçlulara suçlarını işlemeye zemin hazırlayan atmosferin oluşturulmasının ve gerekçeler sunulmasının zikredilmemesi.”

Daha sonra açıklamada belirsiz kesimlerin, ambulans araçlarını hedef almakla, bu araçların yollarını keserek içindeki göstericilerin ölümüne sebep olmakla itham edilmesine işaret edilerek bunun, göstericilerle sağlık ekiplerinin arasında büyük bir yardımlaşmaya, bizzat güvenlik güçlerinin bu araçları hedef almasına tanık olunan olayların vakasıyla tamamen çelişmekte olduğu ifade edildi. Bütün geçen şeyler ve bunların dışındakilerin, hükümetin soruşturmasının hükümetin ve güvenlik güçlerinin suçlarının gizlenmesi, suçluların cezalardan kaçabilmesi için alan açılması üzerinde anlaşılmış bir seviyede olduğuna delalet etmekte olduğunun altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada son olarak şunlar söylendi: “Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, şeri, insani ve milli görevimizden yola çıkarak bu suçların tamamında hükümeti, partilerin tamamını, mezhepçi milisleri, Cumhurbaşkanlığını ve meclisi sorumlu tutmaktayız. Irak’ın içindeki ve dışındaki kuvvetleri, bu suç karşısındaki tavırlarını açıklamaya, gerekçeler ardına gizlenmemeye, göz yummamaya, ertelememeye çağırmaktadır. Aynı şekilde Iraklı halkı barışçıl devrimini, gasp edilmiş haklarını geri almayı sürdürmeye davet etmektedir.”

 

 

HEYET Net

93 total views, 1 views today