Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Üstat Haris El-Ezdi Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Üstat Haris El-Ezdi konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Üstat Haris El-Ezdi, Irak’ın yaklaşık yüz yıllık tarihini ele alan, Dr. Rafi Fellahi’nin “A’vamu Ala’l Cemr Şeyh Haris Ed-Dari Badu Siyretin ve Badu Zekeriyat” adlı kitabını tahlil eden bir seminer verdi.

Bu bağlamda Üstat Haris El-Ezdi seminerinin başında okuma ve yazmanın semeresi sayılan, şahsiyetin kendisiyle olgunlaştığı, insanı yücelten kültür esaslarını ele alan kısa bir girişi yaparak şunları söyledi: “Dr. Rafi Fellahi’nin kitabı, üç zamanı bir vakitte cem etmektedir. 1920 devriminin yüzüncü yıldönümünün gelmesiyle eş zamanlı olarak yayınlandı. Bu kitabın okuyucusu, siyasi, sosyal ve devrim uygunluklarıyla bir asrı kitabında cem etmeye güç yettiren müellifin ustalığını görecektir. Aynı şekilde güzel bir üslup ve devrimci manaları taşıyan açık ifadelerle işgale engel olma, karşı çıkma ve sabitelere bağlı kalma şahitliklerine tanık olacaltır.”

Daha sonra Üstat Haris El-Ezdi kitabın müellifi Dr. Rafi El-Fellahi’yi tanıttı ve gayretlerini, çalışmalarını, ürettiklerini, kitaplarını, basın ve medya alanında çalışmasını, tarih ve siyaset alanında derinleşmesini, akademik uzmanlığa, çeşitli alanlarda araştırma ve çalışmalara sahip olmasını detaylı bir şekilde anlattı.

Bu bağlamda Üstat Haris El-Ezdi şunları söyledi: “Kitabın yazarı kitabında bilineni hatırlatma ve isimlerin tamamını tekrarlama yöntemini kullanmıştır. Bunun nedeni bunun okuyucunun zihnine yerleşmesi ve isimler haritasını bilmek için sayfalara geri dönme ihtiyacı duymamasıdır. Yazar kitabında kardeş ve amca çocukları arasında tek bir dededen gelen aileler silsilesini araştırmaktadır. Kitap, edebi bir roman ile görgü tanıkları ve belgelerle belgelenmiş tarihi gerçekler arasını cem eden edebi bir yönteme sahiptir. O ne hayali bir edebiyat ürünüdür ne de yorum yapılmadan olayları zikreden salt bir tarih kitabıdır.”

Daha sonra Üstat Haris El-Ezdi seminerinde mevzubahis kitabın başlığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Kitabın başlığına önem gösterilmiş. Kitap başlığıyla mesaj vermiştir. Şöyle ki cemr ismi ile sadece adamların sebat edebileceği zor konumlar kastedilmiştir ve bu yıllar Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah)’a tahsis edilmiştir. Daha sonra yazar, “Badu Siyer Badu Zekeriyat” ifadesi ile bu kitabın yayınlanmasından sonrası için müstakbeli açan önemli sınırlar getirmiştir. Ki bu siyer kitabını siyer hakkında yazılan başka kitaplar takip etsin. Aynı şekilde bazı hatıra kitapları takip etsin.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde daha sonra söz konusu kitaptan bazı pasajlar okundu. Bu pasajlar tahlil edildi, başlıkların delaletleri açıklandı, konular ve fasıllar detaylandırıldı. Daha sonra Üstat Haris El-Ezdi, konuların tasnif edilişini, müellifin tercih ettiği tarihi dönemlendirmeyi, detaylı bir şekilde şerh etti. Ardından Üstat Haris El-Ezdi, aralarındaki ilişkiyi, Şeyh Ed-Dari, babaları ve dedelerinin hayatının arz edilmesi bağlamında yatan maksatları, zamanın doğruluğunu ve gerçekliğini ispatladığı etkileri olan kararlar almayı gerektiren sebat, ilke ve doğru görüşle kuşanmış tavırlarının siyasi, sosyal ve milli etkilerini aydınlattı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisindeki seminere iştirak eden misafirler Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah)’ın etkileri, ayrıcalık kazandığı faziletleri, özellikle Amerika işgali ve siyasi projesi gölgesindeki Irak döneminde yaptıkları, erken vakitte Şeyh Haris Ed-Dari’nin verdiği önerilerin Iraklılar tarafından kabul edilmesi hakkında eklemelerde bulundular.

 

112 total views, 1 views today