Irak Müslüman Alimler Heyeti Filistin Meselesine Destek İçin Ümmet Misakı Oluşturma Atölyesine Katıldı

 

Heyet Net/İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti, İstanbul’da düzenlenen “Beytü’l Makdis Öncüleri” buluşması temasları kapsamında Filistin meselesine desteği hedefleyen özel çalışma atölyesine katıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani bir grup alim ve düşünürle, Filistin meselesini ele alan sabiteler ve asıllarla ilişkili bir atölye çalışmasına katıldı.

Komisyon tarafından bir misakı kapsaması planlanan basın alanına özel maddelerinin yazımı tamamlandı. Öte yandan inanç, siyasi, tarihi gibi diğer alanlar da hazırlanacak.

İslam dünyasından alimlerin ve davetçilerin katıldığı atölyede Filistin meselesinde şeri ilkelerin sınırlarını belirleyecek İslam ümmeti adıyla bir misak başlatılması için yöntemler ve çalışma araçları tartışıldı.

 

111 total views, 2 views today