Ekim Gösterilerin Kahraman Gençlerine Açık Mektup

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Ekim gösterilerin kahraman gençlerine, tüm Irak halkına açık mektup yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan mektup şu şekilde:

 

Ekim Gösterilerin Kahraman Gençlerine Açık Mektup

Irak bugünlerde modern çağında, çok tehlikeli bir aşamadan geçmektedir. Ülkedeki kurulu siyasi rejim, siyasi, güvenlik, ekonomik, sosyal, kültürel olmak üzere her alanda nitelendirilmesi mümkün olmayan felaket ve trajik durumları sürdürmektedir.

Irak halkı uzun yıllardır mümkün her türlü çözümü tecrübe etti. Tüm karşı çıkma yollarına başvurup kendi görüşünü ifade etmeye sığınarak gösteriler düzenledi, eylemler yaptı ve protesto etti. Ardından son seçimleri boykot etti. 2003 yılından itibaren yapılan seçimlerde en büyük boykottu bu. Bu boykot, Iraklıları acı bir hayat ile yavaşça ölme tercihleri arasına sıkıştıran mezhep sistemi rejimine karşı bilinçlenmenin ne derece arttığını ve intikam sürecini açık bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Tüm bunlara rağmen tüm dünya, uluslararası toplum Iraklılara yönelik işlenen korkunç suçlara karşı sessizliğini korumaya devam etmektedir. İşte geri dönüşü olmayan kritik noktaya işler bu şekilde ulaştı ve Allah’ın yardımıyla gençlerin fedakarlıkları ve Iraklıların onlara yardımıyla Irak’ı özgürlük kapılarına ulaştırmak için intifadaya başlayan gençlerin aracılığıyla Iraklıların öfkesi patladı.

 

Iraklı Gençler!

Bütün dünyayı kahramanlıklarınızla şaşırttınız ve çıkmaza girenlerin vaatleri, yolsuzluk yapanların hırsızlıkları, despotların zulümleri karşısında geri adım atmaksızın güçlü irade gösteren kahramanlar olduğunuz noktasında dünyaya açık bir mesaj verdiniz.

Bugün sizleri, 10 yıldan fazla bir süreden beri öngördüğümüz vakanın önünde görmekteyiz. Irak Müslüman Alimler Heyeti önceki Genel Sekreteri Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) 10 Kasım 2007’de Iraklı aşiretlere bir mektup yönlendirerek Irak’ı tehdit eden tehlikeleri açıklamış, çağırarak, müjde vererek ve uyararak bugün gençlerimizin haykırdığı şeylere işaret etmişti: “Irak’ın geleceğine değinecek olursak kimse onu asla etkileyemez. Kimseyi ötekileştirmeden, işleri ehline, mihneti aşabilen ve ırk ve mezhebe bakmaksızın ülkeyi tekrardan imar edebilen güç sahiplerine teslim ederek bizler Allah’ın izniyle Irak’ın geleceğini çizmeye güç sahibiyiz. Sütunları, meşru araçlarla barışçıl olacak ve mezhep veya ırk programını kullanan hiçbir siyasi çalışmaya yer verilmeyecek. İşgalin yıkımından ve açgözlülerin arzularından uzak bir şekilde herkesin hakkını muhafaza edecek, istisnasız herkesin katılacağı yeni bir anayasa üzerinde ittifak edebilme imkanımız bulunmaktadır. Iraklı halkın iradesini yok sayan, işgalcilerin ve işgalcilerle işbirliği yapan muayyen siyasi grupların isteklerine göre hazırlanan işgal anayasası gibi olmayacaktır.”

Evet bu, bugün Iraklıların ihtiyaç duyduğu şeydir. Bu, ülkenin tamamıyla değişmesine, demir ve ateş aletleriyle baskı kuran siyasi rejimin temellerinin sökülmesine çağıran isteklerde Ekim gösterileri gençlerinin ifade ettiği şeyin aynısıdır.

 

Irak halkı!

Doğruluğunuzu, sabrınızı, cihadınızı, sebatınızı ispatladınız, Irak için ırk ve mezhep sevginizi gömdünüz, cellatların hilelerini ve yalanlarını ortaya çıkarttınız, kanlı ya da kansız tüm araçlarla çıkmaya çalıştıkları bir çukura onları def ettiniz.

Kadın-erkek, çocuk-yaşlı, sağlıklı-hasta hepinize, tüm Iraklılara teşekkürler. Hepiniz en büyük fedakarlık, milli birlik, Irak sevgisinde yaratıcılık profilini en güzel şekilde çizdiniz.

Tahrir Meydanı süvarilerine, Uhut dağı okçularına değinecek olursak bravo onlara! Onlar Tahrir Meydanında şeref ve zafer sırtında sadece kardeşlerini korumak için kendilerini feda eden cesaret grubudur.

 

Kardeşler!

Birlik sağladığında ve saf milli havayı teneffüs ettiğinde yeryüzünde halktan daha kuvvetli bir kuvvet yoktur. Ekim intifadası bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koydu ve bölgenin tozlu sakinlerinin zayıflığını, servis ettikleri şeyin aksi üzerine alay ettiklerini ortaya çıkarttı. Ekim intifadası onları büyük bir çukura soktu, aralarında çatışmalar çıkmasına neden oldu, bu intifadanın nasıl son bulacağı hususunda hayrete soktu. Onlar kendi aralarında ihtilaf halindeler ve bir çözüm üzerinde birleşemiyorlar. Çünkü onlar iradeyi gasp etmekteler, Irak için bir hayır istememekteler ve onlar kendi çıkarları ile efendilerinin çıkarlarından başkasına önem vermezler.

İşte onlar çatışmanın alevlenmesini ve sandıkları gibi daha fazla geri adım atan kimsedeki eksikliğin derinleşmesi için hakim kesimlerin eksilmesini açılmasını çaresiz bir şekilde beklemekteler. Ancak Iraklıların, tüm suçlarıyla bu sistemin kalması için çabalayan bu ucuz mantığı reddettiklerinden habersizler.

 

Tahrir Meydanı kahramanları!

Bu gösteriler ülkedeki siyasi rotayı değiştiren kritik noktaya ulaşacaktır. Çünkü bu, siyasi ve dini tüm aktif kesimleri reddeden bir pozisyonda daha önce benzeri görülmemiş bir halk hareketidir. Bunun üzerine sizleri isteklerinizi doğru sesler ve güvenli eller aracılığıyla tük kuvvet ve açıklıkla ifade etmeyi sürdürmeye çağırıyoruz. Ekim gösterilerini organize eden komisyonun çalışmaları ve açıklamalarının tüm alanlarda açık bir etkisi söz konusudur. Ancak daha fazla aktif olduğu bir şekilde ortaya çıkması gerekmektedir.

Farklı niteliklerde ve farklı alanlardaki Iraklı aydınların tamamını Ekim intifadasının ve Gösterileri Organize Komisyonunun açıklamalarının ifade ettiği milli fikirleri destekleyen toplu bir konumda bir girişim yapmaya çağırıyoruz. Bu şekilde bu dairenin genişlemesine katkı sağlayacak, dış sahalarda komisyonun siyasi ve basın hareketlerini güçlendirecektir.

Dış destek komisyonlarının açıklanması ve her yerde baskı cemaatlerin yakın veya uzak çevremizde mümkün tüm araçlarla gösterileri desteklemek için faaliyete geçmesi, Allah’tan sonra devrimin harekete geçmesinde büyük etkisi olan yabancı ülkelerdeki büyük Iraklı oluşumlara güvenme vakti gelmiştir.

Şüphe edenlere, tereddüt edenlere ve inatçı davrananlara diyoruz ki; milli tercihimizi bırakın yoluna devam etsin, sizin tercihleriniz başarısız olduktan sonra tercihlerini tecrübe edenleri cemaat olarak isimlendirmeyi terk edin, bizi bırakın öngördüklerinizin sıhhatini, Irak’a ve vatandaşlarına olan güvenimizin inceliğini ispat edelim. Sessizliğinizi bizlere ikram edin ve gösteri dalgalarına binmekten, fikirleri bekletmekten, güçleri şüpheye düşürmekten, milliyetçiliğe hoşgörülü olmaktan geri durun. Sizler daha önce onunla alay ediyordunuz Allah’tan başka ibadet edilen bir toprak sayıyordunuz.

Iraklıların intifadasını destekleyen Arap ve Müslüman halklarımıza selam olsun. Onları, herkes için kurtuluş yoluyken daha fazla etkileşim göstermeye çağırıyoruz.

Son olarak başta gençler olmak üzere tüm Iraklılara şunu diyoruz: Ekim intifadasının Irak’ın temiz toprağından batılı, araçlarını ve etkilerini kökünden sökecek bir devrime dönüşme vakti geldi. Sizin yapacağınız devrime selam olsun, Ekim devrimi gençleri sizin haykırdığınız geleceğe selam olsun.

 

 

Genel Sekreterlik

13 Rebiülevvel 1441

10 Kasım 2019

 

90 total views, 1 views today