Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Çağdaş Irak Şiirinin Emiri Şair Abdurrezzak Abdulvahid Ele Alındı

 

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi ileri gelenleri, merhum şair Abdurrezzak Abdulvahid’e, ülke ve halk olarak Irak’a karşı doğru ve sabit duruşunu, meselelerine inancını, kelimelerini ve kafiyelerini bu yolda kullanmasını takdir etmek için “Çağdaş Irak Şiirinin Emiri” lakabını verdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “Şair Abdurrezzak Abdulvahid… Duruş Şairi” adını taşıyan ayrıcalıklı bir seminer verdi. Söz konusu seminere Arap misafirlerin yanı sıra Ürdün’de yaşayan Iraklı vatandaşlardan geniş katılım oldu.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari seminerinin başında şunları söyledi: “Bu seminer, edebi bir seminer değildir. Bu seminer, duruş  sahibi şairi övmeyi, Iraklıların bu günlerde kutladığı Ekim devrimine paralel olarak onun tavırlarının devrim yönteminde ne derece önemli olduğunu açıklamayı hedeflemektedir. Irak devrimi atmosferinde ve gençlerin arasında mevcut olsa da Şair Abdurrezzak Abdulvahid’in yaptıklarını ve şiirlerini tasavvur etmek bu seminerin hedefleri arasındadır.”

Daha sonra Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Şair Abdurrezzak Abdulvahid’in hayatını, okul eğitimini, ilmi tahsilini, eğitim alanındaki görevlerini ve hizmetlerini, elde ettiği ödüllerini, Savaşların Şairi, Kadisiye Şairi, İki Asrın Şairi, Son Mütenebbi gibi kendisine takılan lakapları detaylı bir şekilde anlattıktan sonra Sabah Necm Abdullah adlı araştırmacının Şair Abdurrezzak Abdulvahid ve şiirleri hakkında yazdığı doktora tezine değindi.

Kültürel Perşembe Meclisinde verilen seminerde Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra Çağdaş Irak Şiirinin Emirinin, 59’dan fazla yayınlanmış divana ulaşan şiir çalışmalarını açıkladı. Bu bağlamda Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “İlk kasideleri 1945’de yayınlandı. Tamamlanmış ilk divanı 1950’de yayınlandı. Bunların yanı sıra “Kasaid Kanet Memnue” “Evrak Ala Resif Zakire” “Hayme Ala Meşarifi Erbain” “Fi Luheybi Kadisiye” “Fi Mevasim Taab” divanları çalışmaları arasındadır. Tüm bunların dışında 10 tiyatro oyunu ve milli marş kaleme almıştır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra Şair Abdurrezzak Abdulvahid’in kasidelerinin ve şiirlerinin önemine ve delaletlerine dikkat çektikten sonra şunları söyledi: “Şair Abdurrezzak Abdulvahid’in şiirleri genelde kuvvet, belagat, açıklık, derinlik, inanç gibi olguları taşımaktadır. Bazı eleştirmenler şöyle demişlerdir: ‘Şair Abdurrezzak Abdulvahid Mütenebbi’nin şiirlerine yakın üslubuyla ayrıcalık kazanmaktadır. Şair kuvvetine ve belagatine götüren zeki şiir tecrübesine ve şiir üslubuna sahiptir. Onun bu yönü Arap şiirinde çağdaş şairlerin ilklerinden kılmaktadır onu’”.

Ardından Dr. Müsenna Haris Ed-Dari işgalin ardından Şair Abdurrezzak Abdulvahid’in şiirinin önemine değindi ve edebiyatçıların ve eleştirmenlerin şu sözünü aktardı: “Şair Abdurrezzak Abdulvahid’in kasideleri, siyasi yöne sahip düğümlü şiirlerden sayılmaktadır. Şair Abdurrezzak Abdulvahid Amerika’nın Irak işgalini haçlı seferi olarak nitelendirmiş ve bir şiirinin başında şöyle demiştir: O diğer bir Haçlı savaşıdır… Sıçra Ey Salahuddin senin sıçraman en büyüktür.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından verilen seminerin sonunda Kültürel Perşembe Meclisi ileri gelenleri tarafından merhum şair Abdurrezzak Abdulvahid’e, “Çağdaş Irak Şiirinin Emiri” ismi verildi ve daha sonra oturum Iraklı Şair Gadir Eş-Şemmiri tarafından  Abdurrezzak Abdulvahid’in bir kasidesi okunarak son buldu.

 

 

 

207 total views, 4 views today