İlim Birimi’nden Iraklı Alimlerin Hadis İlmi alanında Çalışmaları Hakkında Seminer

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden Dr. Abdulhamit El-Ani’yi konuk olarak ağırladı. Bu bağlamda Dr. Abdulhamit El-Ani, Irak Müslüman Alimler Heyeti İlmi Dersler ve Seminerler kapsamında “Irak Alimlerinin Osmanlı Devleti Gölgesinde Hadis İlmine Verdiği Önem” adını taşıyan bir seminer verdi.

Bu bağlamda Dr. Abdulhamit El-Ani seminerinin başında şunları söyledi: “Irak’ta Kadiriye Kütüphanesi, Hicri 941 – Miladi 1534 yılından, Hicri 1400 – Miladi 1980 yılının sonuna dek yazılmış binlerce yazma eser ve kitap barındırmaktadır. Yani Bağdat’ın Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti yönetimi altına girmesinden itibaren. Bu kütüphane çeşitli ve çok sayıda ilim ve sanat içermektedir. Zikrettiğimiz zaman aralığında Hadis alanında 70’ten fazla yazma kaleme alınmıştır.”

Dr. Abdulhamit El-Ani daha sonra seminerinde başta mezkur zaman aralığı olmak üzere tarihin çeşitli dönemlerinde meydana gelen değişimleri, siyasi ve tabii koşulları detaylı bir şekilde anlattı ki söz konusu olaylar, bir istikrarsızlığın ve intizamsızlığın var olduğu intibasını verdi. Tüm bunlara rağmen ilme ve kitap telifine büyük bir önem gösterildiği ve en çok önem gösterilen ilim dalının hadis olduğunu açıkladı.

Hadis ve hadis ilimlerine Iraklı alimlerin önem gösterdiği verilerini yansıtan ilim alanında doğunun yüzüne dikkat çeken Dr. Abdulhamit El-Ani şunları söyledi: “Kadiriye Kütüphanesi Hadis alanında çeşitli başlıkları kapsamaktadır. Bunlardan bazıları metinlerle ilişkilidir, bazıları hadis ıstılahlarına hastır, şerhler, ileller, müsnetler ve bunların dışındaki hadis ilimleri bulunmaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden Dr. Abdulhamit El-Ani tarafından sunulan seminerin sonunda Dr. Abdulhamit El-Ani yazma eser listesinin kapsadıklarını detaylı bir şekilde anlattı. Öte yandan ilim talebelerinin de bulunduğu katılımcılar seminer hakkında bazı eklemelerde bulundu ve bazı meseleler masaya yatırıldı.

 

119 total views, 1 views today