Kültür Birimi’nden “Bağdat’ı Şiirle Kutluyoruz” Kutlaması

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi, Bağdat Şehri Günü münasebetiyle “Bağdat’ı Şiirle Kutluyoruz” adını taşıyan bir kutlama düzenledi. Söz konusu kutlamaya bir grup Iraklı ve Ürdünlü şairler katıldı.

Bu bağlamda kutlamanın başında Bağdat’ın nitelik, tarih ve fazilet bakımından etkileri üzerinde konuşuldu ve Başkentin güzelliği, sevenlerinin ve ona ulaşmayı arzulayanların gönüllerindeki etkisi ele alındı. Daha sonra Ürdünlü Şair Said Yakup, Rafideyn bölgesinin hatırlanmasını, sabırlı halkının nitelikleriyle vücut bulmuş suretinin zihinde tutulmasını övdüğü “O Irak’tır” adlı kasidesini okudu.

Ardından Ürdünlü Şair Dr. Muhammed Mahmud El-Muhanese “Bağdat Ayrıntıları” adlı kasidesinde sessiz bir model ve büyük bir yöntemle Irak olaylarını rivayet etti. Kasidesinde Irak’a ve halkına sevgi ifade ediliyor, kafiyeleri ve şekli, lafzın arılığında ve kelimelerin büyüklüğünde incelmiş canlı şiiri gösteriyordu. Ardından bu doku üzerine şiir alanının iki kasidesiyle nefes aldığı Iraklı Şair iki kasidesini okudu. Birinci eylem alanlarında nöbet tutan Iraklı devrimcileri muhatap alırken ikincisinde zafer ve kurtuluşla şereflenen Irak sancaklarını övüyordu.

Daha sonra söz konusu kutlamada Iraklı Şair Üstat Muhammed Nasif, zarif lafızlar, geniş mana ve sağlam yapı özelliklerine sahip “Bağdat Yaramı Dindiriyor” adını taşıyan ve Bağdat’ı kutlayan kasidesi okundu. Kutlamada daha sonra Iraklı Şair Üstat Haris El-Ezdi, “Sevgilim Bağdat’la Özel Buluşma” adını taşıyan kasidesini okudu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi tarafından, Bağdat Şehri Günü münasebetiyle düzenlenen “Bağdat’ı Şiirle Kutluyoruz” adlı kutlamaya Ürdün’de yaşayan Iraklı vatandaşlar, aydınlardan, akademisyenlerden, edebiyatçılardan ve gazetecilerden Arap misafirler katılım gösterdi.

119 total views, 2 views today