Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi’nden “İşgale Karşı Çıkan Kuvvetlerin Siyasi Kavramları” Adlı Seminer

 

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi, “İşgale Karşı Çıkan Kuvvetlerin Siyasi Kavramları” adını taşıyan bir seminer düzenledi. Söz konusu seminer Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından verilirken başta Medya ve Kültür Birimleri olmak üzere HEYET’in birimlerinde görevli kimseler seminere katıldı.

Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari seminerinin başında kavramın önemini, siyasi çekişmede konumunu ele alan bir giriş yaptıktan sonra işgale ve mevcut siyasete muhalif Iraklı milli kuvvetlerin tabiatını, geçen 15 sene içerisinde başarılarını ve en dikkat çeken tarihi dönemeçlerini kısmen şerh ederek açıkladı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, başta “karşıt”, “kota”, “işgal projesi çıktısı” olmak üzere genelde işgale karşı kuvvetlerin literatüründe kullanılan bazı kavramlara değinerek siyaset arenasında kullanılan kavramlar ile milli kuvvetlere has benzer kavramlar arasındaki farkları açıkladı ve hepsinin ayrı delaletlere sahip olduklarını ifade etti.

Daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari seminerinde mevzunun maksatlarını açıklayan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin özel ve ortak belgelerinden örnekler paylaşarak şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin vesikaları, ortaya çıktığı aşamada ve onları kuşatan şartlara göre Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin siyasi görüşünü ifade ettiğinde ittifak halindedir. Tabi bu, işgalin ilk yılında gelen vesikalardaki şeyler Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin olaylar ve vakalara göre devam eden görüşünü zaruri olarak ifade ettiği anlamına gelmez. Ancak Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin değişmez bir tabiata sahip ana ilkelerde ittifak halinde olduğu görülebilmektedir.”

Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Irak Müslüman Alimler Heyeti vesikalarının dağılımı yayınlandığı zaman ve insanlar için çıktığı kabın koşullarına göre birkaç şekle göre olduğunu açıkladıktan sonra şunları söyledi: “Bunlar resmi açıklama, basın açıklaması, açık mektup, özel mektup, hazırlanmış konuşma, fetva, rapor, özel yayın, hutbe, genel ve özel seminer, diğer kesimlerle ortak açıklama şeklindedir. Bu vesikaların tabiatı, duyurulma yoluna göre belirli kısımlara ayrılmaktadır. Bunlardan biri Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne has siyasi vesikalar iken bir diğeri de herhangi bir münasebetle katılıma hazırlanmış koşullar içerisinde işgale karşı kuvvet ve hareketlerle beraber Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ortak vesikalarıdır. Yine karakter yönünden de işgalci ve araçlarıyla çatışmayı gerekli kılan esasi ve şekli diye ayrılmaktadır.”

Daha sonra Siyasi Birimi tarafından düzenlenen seminerde Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, işgalin ilk aylarında yayınlanan açıklamalardan ve mektuplardan örneklerin tahlilleri, çalışmaları ve kavramları ele alındı. 16 Temmuz 2003’de yayınlanan ve Yönetim Meclisi hakkında olan 1 sayılı açıklamaya, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin geçici Irak hükümetinin teşkiline alternatif olarak sunduğu ve 12 Şubat 2004’de Birleşmiş Milletler Irak Temsilcisi Ahdar İbrahimi’ye takdim ettiği öneriler ele alındı. Yine Irak Devleti Yönetimi Kanunu hakkında 15 Mart 2004’de yayınlanan 15 sayılı açıklama ele alındı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi tarafından düzenlenen “İşgale Karşı Çıkan Kuvvetlerin Siyasi Kavramları” adlı seminerin sonunda Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin diğer kesimlerle ortak yayınladığı vesikalarına değinerek 2004 yılında yayınlanan, Irak siyaset arenasında ilk defa belirginleşen kavramları içeren, Başkent Bağdat ve Irak’ın güney ve orta muhafazalarında bugün Ekim intifadasına dönüşen Irak atmosferini o sıralarda nitelendiren ve teşhis eden “Anlaşma ve Milli Çalışma Misakı” örnek olarak masaya yatırıldı.

207 total views, 1 views today