Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı Irak’taki Son Gelişmeler Hakkında Bir Oturum Düzenledi

Heyet  Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda siyaset, basın ve diğer alanlarda araştırmacıların ve uzmanların ve Ürdün’de yaşayan bazı Iraklı vatandaşların katılım gösterdiği bir tartışma oturumu düzenlendi. Söz konusu oturumda Irak hükümetinin devam eden baskı ve şiddetine rağmen gençlerin ısrarla devam ettirdiği Ekim Devrimi gölgesinde Irak’ın tanık olduğu son gelişmeler ve bu gelişmelerin yansımaları, ülkedeki olayların geleceği ele alındı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda düzenlenen oturumda başta Ekim Devrimi gösterileriyle ilişkili olmak üzere Irak atmosferinde şuanda kullanılan kavramlarla, Devrim veya İntifada isimlerinin kullanılmasını gerekli kılan sebeplerle, Iraklı gençlerin devamlılığını sürdürdüğü ve gelişmesi ve filizlenmesi için çalıştığı protesto alanlarındaki gösteri ve faaliyetlerin kendiliğinden gelişmesinin nedenlerle ilişkili bazı sorular ele alındığı gibi bu gösterilerde yükseltilen sloganlar ve gösterilerin hedeflerinin ve gayelerinin stratejik boyutları tartışıldı ve tahlil edildi.

Söz konusu oturumunda mevcut siyasete karşı olan Iraklı milli kuvvetlerin ülkede başlayan hükümet karşıtı gösterileri desteklemelerinin, arka çıkmalarının ve savunmalarının, gençlerin seslerinin kamuoyuna ulaştırılmasının vacip olduğu ifade edildi. Bu bağlamda bu kuvvetlerin rolü ele alındı, devam eden gösterilere uyumlu bir şekilde açık bir konum belirten, vakasının teşhisini yapan, desteğin gerekliliği bağlamında herkese nasihatler sunan aktif gruplar teşhis edildi. Öte yandan devrimdeki yapıcı görüntüler, hükümetin, siyasi partilerin ifade özgürlüğünü ihlal eden suçları, Iraklıların özgür iradelerini müsadere etmesi belgelendi.

Daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen oturumunda 2013 yılında hükümete karşı intifada başlatan 6 Irak muhafazası halkından bazıları, Irak devrimi alanındaki tecrübelerini anlattı ve toplu hareketin olumlu yönlerini, intifada yapan muhafaza halkının karşılaştıkları engelleri sundular. Ekim devrimini ve bu devrime katılım gösterilmesini desteklediklerini, devrimle dayanışma içerisinde olan seslerin baskı karşılaştığını ifade ettiler.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda düzenlenen söz konusu oturumda Irak’ta devam eden hükümet karşıtı halk gösterilerini desteklemek, gençlerin amacına ulaşmaları için uygun zemini oluşturmak için önümüzdeki süreçte çalışmayı gerekli kılan bir dizi öneri ve görüş öne sürüldü. Basın, kültür ve halk düzeyinde çalışma programları ve sistemli planlar hazırlamak için Irak Milli Misak Komisyonu tarafından yeni bir destek geldi.

 

253 total views, 3 views today