Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi’nden İnsan Hakları Konulu Eğitim Atölyesi

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi, insan hakları savunusuyla ilgili hukuk çalışmaları alanıyla ilişkili kadın personellere yönelik bir eğitim atölyesi düzenledi. Söz konusu atölye eğitimş insan hakları ihlallerini belgeleyen, Irak ve diğer bölgelerde sivillerin maruz kaldıklarını gözlemleyen raporlar hazırlamada uzman bir isim olan aktivist Av. Suzan Binu tarafından verildi.

Söz konusu atölyenin başında insan haklarını kapsayan periyodiğin sunulması esnasında ilgili kesimlere takdim edilen hukuk raporlarının hazırlanma yöntemi ele alındıktan sonra Sv Suzan Binu konuşmasının başında şunları söyledi: “Bu raporlar, uluslararası hukukta izlenen yöntemlerden sadece biridir ve hukuk alanında ilgili kesimler arasında diyalog inşa etmeyi hedeflemektedir. Bir çeşit olarak raporlar, insan haklarına saygının boyutlarının göstergesi sayılmaktadır.”

Daha sonra söz konusu atölyede hukuk raporlarının kısımları, oluşumları, şekilleri, içeriklerinin tasnif yolları, yanı sıra hedefleri, onu etkili ve aktif kılan hukuki araçları, açıklandı. Ardından Av. Suzan Binu insan hakları anlaşmalarını ihlal eden herhangi bir devlette insan hakları halinin idari ve hukuki durumu kapsamlı bir şekilde açıklamayı amaçlayan öncelikli, periyodik ve ek raporlar olmak üzere tasnif edilen raporların çeşitlerini açıkladı.

İnsan Hakları Birimi tarafından düzenlenen eğitim atölyesinde ele alınan hukuk raporlarının arasında genel anlamda ya da sınırlı bir konuda insan hakları halinin gözlemlenmesi, hükümet düzeyinde yerel, bölgesel veya uluslararası sektörleri harekete geçirme noktasında ilerleme veya gerileme olsun insan haklarının koruma halinin bilinmesi, insan hakları ihlallerinin durdurulması için çalışmaya sevk edilmesi, uluslararası toplumun sevk edilmesi, sıkıştırılması, hakkın veya hukukun ortaya konulması için hükümetlere karşı ahlaki ve hukuki görevlerini yerine getirmeye zorlanması gibi başlıklar bulunuyordu.

Hükümetlere baskı araçlarından en önemlilerinden birinin hukuk raporları olmasından dolayı eğitim atölyesinde en belirgin şekilleri açıklandı. Çünkü bu raporlar, sahtelikten uzak bir şekilde hukuki detayların kamuoyuna bildirilmesi için bir pencere sayılmaktadır. Yıllık rapor, anlık rapor, nitel rapor, paralel rapor söz konusu rapor şekilleri arasındadır. Her birinin kendine göre modeli, yöntemi ve içeriği bulunmaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi tarafından düzenlenen eğitim atölyesinde daha sonra tarafsız, nesnel raporlar hakkında genel geçer kurallar açıklandı ve detaylandırıldı, şüphe edilmesi imkansız olan ihlal açısından belgelenmiş suçlar hakkında öncelikliler gözetilerek ve ne kadar güçlü olursa olsun genel siyasi görüşe boyun eğmeyerek bu kurallar tüm ihlallere teşmil edildi. Bu şekilde davranılarak hukuki raporların uluslararası ölçülere mebni açık olacağı ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi tarafından düzenlenen eğitim atölyesinin sonunda katılımcılar tarafından sorulan bazı sorulara cevap verildi, Irak’ta insan hakları alanında ihlalleri belgeleme pratikleri uygulandı, şuanda ülkede yaşanan olaylar ele alındı, genel olarak insan hakları hallerini belgeleme ve nitelendirmede ana adımları öğrenilmesini kolaylaştıracak bazı örnekler verildi.

123 total views, 1 views today