(Basın Açıklaması) Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu’nun Irak’taki Son Gelişmeler Hakkındaki Raporu Hakkında Basın Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu tarafından Irak’ta barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara karşı orantısız güç kullanılması noktasında hazırlanan rapor hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan basın açıklaması şu şekilde:

(Basın Açıklaması) Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu’nun Irak’taki Son Gelişmeler Hakkındaki Raporu Hakkında Basın Açıklaması

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu, Ekim ayının başında başlayan Irak gösterileri hakkında üçüncü raporunu yayınladı. Söz konusu yayınlanan raporda gösterileri bastırmak için güvenlik güçleri ve suç milisleri tarafından orantısız güç kullanıldığı, öldürücü silahlar kullanıldığı açıklanırken göstericilere karşı devam eden sistematik cinayetlerden ve kaçırma olaylarından hükümet ve milisler sorumlu tutuldu. Ancak bu bağlamda bazı önemli noktalara değineceğiz:

  1. Yayınlanan rapor bazı detaylı maddelerinde tenakuz içermektedir. Gerçekleri zikretmenin aleyhinde uluslararası ilişki gereklerini gözeten formüllerinde açık bir kasıt görmekteyiz. Bu nedenle raporda bu çıkarları gözetmek ve günler önce Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin brifinginde de belirtildiği gibi yüzlercesinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin yaralandığı barışçıl göstericilerin galip olmasından sakındırmak için bir yandaşlık görmekteyiz.
  2. Söz konusu rapor, barışçıl göstericilerin öldürülmesi noktasında yaşanan her olayda hükümetin yalancı iddialarına kanmakta, göstericilerin hükümet kuvvetleri ve milislerle çatışmalarında taş, Molotof kullanmasına odaklanarak bu ihlallerin muadillerini icat ederek hükümet kuvvetlerinin ve milislerin gerçekleştirdikleri cinayetleri gerekçelendirmek için çabalamaktadır. Oysa taş ve Molotof kullanımı muayyen olaylarla sınırlıdır. Ancak ne var ki rapor, göstericilerin kasıtlı bir şekilde öldürüldüğü her olayı karartmaya çalışmaktadır. Oysa göstericilerin böyle bir yöntem kullanması gerçek mermiler ve öldürücü silahlarla karşılık vermesini gerekli kılmamaktadır.
  3. Raporda göstericilerin öğrencileri tehdit ederek okula ve üniversiteye gitmemeye zorladıklarına işaret etmektedir. Ancak rapor, öğrencilerin okula gitmeme kararının baskıdan uzak bir karar olduğu gerçeğini görememektedir. Bu karar, öğrencileri iyi eğitim hakkından, gerçekleştirmek için çabaladıkları gelecekten mahrum bırakan mezhep kotası üzerine mebni siyasi rejimin düşmesi için gösterilere tam bir kanaatle katılmadan doğmuştur. Bunun mukabilinde rapor, birçok şahidi olmasına ve belgelenmesine rağmen hükümetten, partilerden ve siyasi kuvvetlerden öğrencilere yönelik yayınlanan tehditlere işaret etmemektedir.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonunu sorumlu olduğu mesuliyeti taşımaya, gerçekleri olduğu gibi aktarmaya, raporlarında hükümetin hikayelerine kanmamaya, sivil toplum örgütleri, hukuk teşkilatları ve görgü tanıkları ekseninde gerçekleri araştırmaya çağırmaktadır. Bu zor bir mesele değildir. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonunu Iraklı halk ve göstericiler hakkında katliamlar işledikleri kanıtlarla belli olan, hükümet ve milisleri savuna çabalarından uzak durmaya çağırmaktayız.

 

 

Medya Birimi

15 Rebiüssani 1441

12 Aralık 2019

 

39 total views, 1 views today