Irak Müslüman Alimler Heyeti BM Irak Yardım Misyonunu Sorumluluğunu Üstlenmeye ve Hükümetin Rivayetlerine Kanmamaya Çağırdı

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi yayınladığı açıklamasında Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonunun Ekim ayının başında başlayan Irak gösterileri hakkında yayınlanan üçüncü raporunun tenakuzlar içerdiğine dikkat çekerek “Gerçekleri zikretmenin aleyhinde uluslararası ilişki gereklerini gözeten formüllerinde açık bir kasıt görmekteyiz. Bu nedenle raporda bu çıkarları gözetmek ve günler önce Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin brifinginde de belirtildiği gibi yüzlercesinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin yaralandığı barışçıl göstericilerin galip olmasından sakındırmak için bir yandaşlık görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi tarafından yayınlanan basın açıklamasında şöyle denildi: “Söz konusu rapor, barışçıl göstericilerin öldürülmesi noktasında yaşanan her olayda hükümetin yalancı iddialarına kanmakta, hükümet kuvvetlerinin ve milislerin gerçekleştirdikleri cinayetleri gerekçelendirmek için çabalamaktadır. Ancak ne var ki rapor, göstericilerin kasıtlı bir şekilde öldürüldüğü her olayı karartmaya çalışmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra raporda göstericilerin öğrencileri tehdit ederek okula ve üniversiteye gitmemeye zorladıklarına işaret edildiği ancak raporun, öğrencilerin okula gitmeme kararının baskıdan uzak bir karar olduğu gerçeğini göremediğini vurguladı. Bu kararın, öğrencileri iyi eğitim hakkından, gerçekleştirmek için çabaladıkları gelecekten mahrum bırakan mezhep kotası üzerine mebni siyasi rejimin düşmesi için gösterilere tam bir kanaatle katılmadan doğduğuna vurgu yapıldı. Bunun mukabilinde ise raporun, birçok şahidi olmasına ve belgelenmesine rağmen hükümetten, partilerden ve siyasi kuvvetlerden öğrencilere yönelik yayınlanan tehditlere işaret etmediğine dikkat çekildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından yayınlana basın açıklamasının sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonunu sorumlu olduğu mesuliyeti taşımaya, gerçekleri olduğu gibi aktarmaya, raporlarında hükümetin hikayelerine kanmamaya, sivil toplum örgütleri, hukuk teşkilatları ve görgü tanıkları ekseninde gerçekleri araştırmaya çağırmaktadır. Bu zor bir mesele değildir. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonunu Iraklı halk ve göstericiler hakkında katliamlar işledikleri kanıtlarla belli olan, hükümet ve milisleri savuna çabalarından uzak durmaya çağırmaktayız.

 

 

HEYET Net

21 total views, 1 views today