Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Dr. İyada Eyyüb El-Kubeysi (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Birleşik Arap Emirliği’ndeki Şarika şehrinde Cumartesi günü (17 Rebiu’l-Ahir 1441 – 14 Aralık 2019) sabah saatlerinde hayatını kaybeden alim ve davetçi Şeyh Dr. İyada Eyyüp El-Kubeysi’nin vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Dr. İyada Eyyüp El-Kubeysi (rahimehullah) 1946 (h. 1365)’da Irak’ın güneyinde yer alan Enbar muhafazasındaki Kubeyse şehrinde dünyaya geldi. İlk eğitimini Kubeyse ilköğretim okulunda 1950’lerin sonlarında tamamladı. Daha sonra orta öğretimini Felluce şehrinde tamamladı. Daha sonra Kubeyse şehrinde Şeyh Abdussettar Molla Taha’nın elinde dini medresede eğitimini sürdürdü. Ardından Bağdat şehrindeki İmam Azam Fakültesinde Şeriat İlimleri alanında lisansını 1977 yılında tamamladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Dr. İyada Eyyüp El-Kubeysi (rahimehullah)’ın yüksek lisansını 1982 yılında, Mekke’deki Ümmül Kura Üniversitesinde Şeriat ve İslami İlimler Fakültesinde, Dr. Mustafa Emin Et-Tazi ve Ahmet Muhammet Nur Seyf danışmanlığında “Kuran ve Sünnette Sahabe” adlı teziyle tamamladığını ve aynı üniversitede 1987 yılında doktorasını tamamladığını açıkladı. Doktora tezinin başlığı “İbn Ebi Hatim Er-Razi’nin Kuranu’l Azim Tefsirinde Enfal ve Tevbe Surelerinin Tefsiri” adını taşıdığına dikkat çekilen açıklamada danışmanlığını da Ahmet Muhammet Nur Seyf yaptığı vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Abdulaziz Salim Samarai, Şeyh Abdulkerim Muhammed El-Muderris, Şeyh Muhammed Taha El-Balisani, Dr. Hamd Ubeyd El-Kubeysi, Şeyh Dr. Haşim Cemil Abdullah, Şeyh Dr. Abdullah El-Ceburi, Şeyh Dr. Haris Süleyman Ed-Dari, Dr. Muhammed Muhammed Ebu Şehbe şeyhlerinden ve hocalarından bazılarıdır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra yayınladığı açıklamada Şeyh Dr. İyada Eyyüp El-Kubeysi (rahimehullah)’ın Irak’ın bazı camilerinde imam olarak görev yaptığı, yaptığı davet çalışmalarıyla tanındığı vurgulandı. Sonra eğitim vermek için ülke dışına çıktığına, Pakistan’da İslamabad Üniversitesinde çalıştığına, Ardından Birleşik Arap Emirliği’ne gittiğine dikkat çekilerek şunları ifade etti: “Dubai’de Daru’l Buhus İslami Araştırmalar, Mirası Canladırma, İslami İşler, Hayır Çalışmaları, Arapça ve İslami Çalışmalar Fakültesi gibi kurumlarda çalıştı. En sonunda Şarika Üniversitesinde Şeriat ve İslami İlimler Fakültesinde tefsir ve kuran ilimleri hocası olarak görev yaptı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Dr. İyada Eyyüp El-Kubeysi (rahimehullah)’ın uzmanlık alanında ve davet ve İslam kültürü alanlarında en dikkat çeken eserleri şunlardır: Dirasat Fi Tefsir ve Menahicuha, Sahabetu Rasulillah Fi Kitap ve Sünne, Ebrezu Ususu Et-Teamul Mea Kuranı Kerim, El-Erbaune El-Munire Fi Acuri El-Kebire Ala Amali Yesire, El-Vesvese Esbabuha ve İlacuha, Libasu Takva, Et-Tahdiyatu Muasıra Lil Mereti Muslime, Deaimus Suluk El-Emsel Min Kitab ve Sunne. Bunların dışında birçok kitabı, araştırması ve yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. İyada Eyyüp El-Kubeysi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, geniş cennetlerine yerleştirsin, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabır ihsan etsin, yaptığı şeylerden dolayı onu en güzel şeylerle mükafatlandırsın.”

 

 

HEYET Net

175 total views, 1 views today