Şeyh Dr. İyada Eyyüb El-Kubeysi (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Cumartesi günü sabah saatlerinde hayatını kaybeden alim ve davetçi Şeyh Dr. İyada Eyyüp El-Kubeysi’nin vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti, Birleşik Arap Emirliği’ndeki Şarika şehrinde Cumartesi günü (17 Rebiülahir 1441 – 14 Aralık 2019) sabah saatlerinde hayatını kaybeden alim ve davetçi Şeyh Dr. İyada Eyyüp El-Kubeysi’nin vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirir.

Şeyh Dr. İyada Eyyüp El-Kubeysi (rahimehullah) 1946 (h. 1365)’da Irak’ın güneyinde yer alan Enbar muhafazasındaki Kubeyse şehrinde dünyaya geldi. İlk eğitimini Kubeyse ilköğretim okulunda 1950’lerin sonlarında tamamladı. Daha sonra orta öğretimini Felluce şehrinde tamamladı. Daha sonra Kubeyse şehrinde Şeyh Abdussettar Molla Taha’nın elinde dini medresede eğitimini sürdürdü. Ardından Bağdat şehrindeki İmam Azam Fakültesinde Şeriat İlimleri alanında lisansını 1977 yılında tamamladı.

Yüksek lisansını 1982 yılında, Mekke’deki Ümmül Kura Üniversitesinde Şeriat ve İslami İlimler Fakültesinde, Dr. Mustafa Emin Et-Tazi ve Ahmet Muhammet Nur Seyf danışmanlığında “Kuran ve Sünnette Sahabe” adlı teziyle tamamladı. Aynı üniversitede 1987 yılında doktorasını tamamladı. Doktora tezinin başlığı “İbn Ebi Hatim Er-Razi’nin Kuranu’l Azim Tefsirinde Enfal ve Tevbe Surelerinin Tefsiri” adını taşımaktaydı. Danışmanlığını da Ahmet Muhammet Nur Seyf yapmıştı.

Şeyh Abdulaziz Salim Samarai, Şeyh Abdulkerim Muhammed El-Muderris, Şeyh Muhammed Taha El-Balisani, Dr. Hamd Ubeyd El-Kubeysi, Şeyh Dr. Haşim Cemil Abdullah, Şeyh Dr. Abdullah El-Ceburi, Şeyh Dr. Haris Süleyman Ed-Dari, Dr. Muhammed Muhammed Ebu Şehbe şeyhlerinden ve hocalarından bazılarıdır.

Şeyh Dr. İyada Eyyüp El-Kubeysi (rahimehullah) Irak’ın bazı camilerinde imam olarak görev yaptı. Yaptığı davet çalışmalarıyla tanındı. Sonra eğitim vermek için ülke dışına çıktı. Pakistan’da İslamabad Üniversitesinde çalıştı. Ardından Birleşik Arap Emirliği’ne gitti. Dubai’de Daru’l Buhus İslami Araştırmalar, Mirası Canladırma, İslami İşler, Hayır Çalışmaları, Arapça ve İslami Çalışmalar Fakültesi gibi kurumlarda çalıştı. En sonunda Şarika Üniversitesinde Şeriat ve İslami İlimler Fakültesinde tefsir ve kuran ilimleri hocası olarak görev yaptı.

Şeyh Dr. İyada Eyyüp El-Kubeysi (rahimehullah)’ın uzmanlık alanında ve davet ve İslam kültürü alanlarında en dikkat çeken eserleri şunlardır: Dirasat Fi Tefsir ve Menahicuha, Sahabetu Rasulillah Fi Kitap ve Sünne, Ebrezu Ususu Et-Teamul Mea Kuranı Kerim, El-Erbaune El-Munire Fi Acuri El-Kebire Ala Amali Yesire, El-Vesvese Esbabuha ve İlacuha, Libasu Takva, Et-Tahdiyatu Muasıra Lil Mereti Muslime, Deaimus Suluk El-Emsel Min Kitab ve Sunne. Bunların dışında birçok kitabı, araştırması ve yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.

Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. İyada Eyyüp El-Kubeysi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, geniş cennetlerine yerleştirsin, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabır ihsan etsin, yaptığı şeylerden dolayı onu en güzel şeylerle mükafatlandırsın.

 

Genel Sekreterlik
17 Rabiu’l-Ahir 1441
14/12/2019

105 total views, 1 views today