Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Prof. Dr. Muhammed Ahmet Hasan Kudat El-Ürdüni’ye Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti, geçtiğimiz Perşembe günü (12 Aralık 2019 – 15 Rebiülahir 1441) 74 yaşında hayatını kaybeden Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesinde Fıkıh Profesörü, Ürdün’de bilinen şeriat alimlerinden Dr. Muhammed Ahmet Hasan El-Kada El-Ürdüni’nin vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Prof. Dr. Muhammed Ahmet Hasan Kudat El-Ürdüni (rahimehullah) Aclun muhafazasında dünyaya geldi ve oranın meşhur alimlerindendir. 1968 yılında Mekke’deki Melik Abdulaziz Üniversitesinde Şeriat ve Terbiye Fakültesinde lisansını tamamladı. 1978 yılında Ezher Üniversitesinde Şeriat ve Kanun Fakültesinde Mukayeseli Fıkıh alanında yüksek lisansını tamamladı. Yine aynı üniversitede aynı alanda doktorasını bitirdi. 2005 yılında Kadilkudat dairesinde şeriat avukatlığı diplomasını aldı. Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesi Fıkıh ve Fıkıh Usulü bölümünde profesör olarak çalıştı. Ürdün Üniversitesinde Şeriat ve Terbiye Fakültelerinde 50’den fazla yüksek lisans ve doktora danışmanlığı yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Prof. Dr. Muhammed Ahmet Hasan Kudat El-Ürdüni (rahimehullah)’ın tek başına veya birileriyle kaleme aldığı birçok eseri bulunduğuna vurgu yaptıktan sonra bu eserlerin en dikkat çekenleri şunlar olduğunu ifade etti: “Ahkamu’t Tahara Fi Fıkhi’l İslami, El-Kefale Bi’n Nefs Fi Şeriatil İslamiyye, El-Hicr Ala El-Mudeyyen El-Muflis Fi Şeriatil İslamiyye, Hakku’l Musenn Fi Riayetil Usre Fi Şeriatil İslamiyye ve Mevasikul Duveliyye, Hakku Telif Mefhumuhu, Tekyifuhu, Et-Taassuf Fi İstimalihi Fi Fıkhi’l İslamiyye”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Prof. Dr. Muhammed Ahmet Hasan Kudat El-Ürdüni’yi kabul etsin, ilmi, eğitim ve davet çalışmalarından dolayı onu hayır, mağfiret, rıdvanla mükafatlandırsın, ilmini ona şahit ve nur kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan ve onları yücelten muhlis alimlerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

73 total views, 1 views today