Prof. Dr. Muhammed Ahmet Hasan Kudat El-Ürdüni (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesinde Fıkıh Profesörü Dr. Muhammed Ahmet Hasan Kudat El-Ürdüni hakkında taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti, geçtiğimiz Perşembe günü (12 Aralık 2019 – 15 Rebiülahir 1441) 74 yaşında hayatını kaybeden Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesinde Fıkıh Profesörü, Ürdün’de bilinen şeriat alimlerinden Dr. Muhammed Ahmet Hasan El-Kada El-Ürdüni’nin vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirir.

Prof. Dr. Muhammed Ahmet Hasan Kudat El-Ürdüni (rahimehullah) Aclun muhafazasında dünyaya geldi ve oranın meşhur alimlerindendir. 1968 yılında Mekke’deki Melik Abdulaziz Üniversitesinde Şeriat ve Terbiye Fakültesinde lisansını tamamladı. 1978 yılında Ezher Üniversitesinde Şeriat ve Kanun Fakültesinde Mukayeseli Fıkıh alanında yüksek lisansını tamamladı. Yine aynı üniversitede aynı alanda doktorasını bitirdi. 2005 yılında Kadilkudat dairesinde şeriat avukatlığı diplomasını aldı. Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesi Fıkıh ve Fıkıh Usulü bölümünde profesör olarak çalıştı. Ürdün Üniversitesinde Şeriat ve Terbiye Fakültelerinde 50’den fazla yüksek lisans ve doktora danışmanlığı yaptı.

Prof. Dr. Muhammed Ahmet Hasan Kudat El-Ürdüni (rahimehullah)’ın tek başına veya birileriyle kaleme aldığı birçok eseri bulunmaktadır. Bunların en dikkat çekenleri şunlardır: “Ahkamu’t Tahara Fi Fıkhi’l İslami, El-Kefale Bi’n Nefs Fi Şeriatil İslamiyye, El-Hicr Ala El-Mudeyyen El-Muflis Fi Şeriatil İslamiyye, Hakku’l Musenn Fi Riayetil Usre Fi Şeriatil İslamiyye ve Mevasikul Duveliyye, Hakku Telif Mefhumuhu, Tekyifuhu, Et-Taassuf Fi İstimalihi Fi Fıkhi’l İslamiyye”

Allah (azze ve celle) Prof. Dr. Muhammed Ahmet Hasan Kudat El-Ürdüni’yi kabul etsin, ilmi, eğitim ve davet çalışmalarından dolayı onu hayır, mağfiret, rıdvanla mükafatlandırsın, ilmini ona şahit ve nur kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan ve onları yücelten muhlis alimlerle doldursun.

 

Genel Sekreterlik

17 Rebiülahir 1441

14 Aralık 20119

 

71 total views, 1 views today