Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Irak’taki Son Gelişmeler Hakkında Oturum Düzenledi

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten Siyasi Birimi, Ekim Devrimi gölgesinde Irak’ta yaşanan son gelişmeleri ve olayları değerlendirmek ve ülkenin şuanda yaşadığı gelişmelerin gelecek görüşüne ışık tutmak için bir oturum düzenledi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, işgale karşı Iraklı kuvvetlerin Ekim devrimi için yaptıkları siyasi, basın ve destek çalışmalarını ve gayretlerini sundu. Bunların gösterilerin gençlerine destek veren tavırlarını ve göstericilere ve eylemcilere karşı hükümetin güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerinin işledikleri insan hakları ihlallerinin ortaya çıkmadaki rollerini ele aldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi tarafından düzenlenen oturumda saha verilerine dayanarak vakanın teşhis edilmesine, bölgesel ve uluslararası sahaların tanık olduğu gelişmeler gölgesinde ülkenin yakın geleceğinin yönetilmesine, Ekim devriminin kamuoyunu etkilemesi ve çeşitli basın mecralarında yer almasına ilişkin bir dizi mesele ele alındı ve önerilerde bulundu.

Irak Milli Misakı Koordinasyon Komitesi üyelerinin de katıldığı söz konusu oturumda Ekim Devrimi gölgesinde Irak’ın siyasi atmosferiyle ilişkili bazı kavramlar ve ıstılahlar, Ekim devriminin hedefleri, talepleri, mevcut siyasi rejimin ve hakim iradenin tepkisi tartışıldı.

 

74 total views, 1 views today