Irak Müslüman Alimler Heyeti Tüm Müslümanları Hindistan’daki Müslümanlara Uygulanan Zalim Uygulamalar Karşısında Durmaya Çağırdı

Irak Müslüman Alimler Heyeti, yönetici veya halk olsun tüm İslam dünyasını, bu zalim uygulama karşısında ciddi bir duruşla durmaya, bu olaya göz kapatmamaya, Hindistan’da ve diğer yerlerde Müslümanlara yönelik uygulanan sistematik baskı gölgesinde İslami kurumların ve zirvelerin arasındaki anlaşmazlıklarla ve tartışmalarla meşgul olmamaya çağırdı. Aksi takdirde zulüm ve tecavüzün çok daha fazla olmasına neden olacağını vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Hindistan’daki Müslümanlar hakkında zalim bir baskı, ötekileştirilme girişimi, Hindistan’ın bütüncül kültürünün kimliğine dokuna işlemi içerisinde Hindistan hükümeti, Müslümanlara düşmanlık ve ülkelerinde onlardan intikam için ırkçı vatandaşlık tasarısını kanunlaştırdı. Söz konusu kanun, Müslümanların 24 Mart 1971’den önce ülkede yaşadıklarını veya ailelerinin yaşadıklarını ispat eden belgelerle vatandaşlıklarını ispat etmelerini öngörüyor.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada aksi takdirde yeni kanun aracılığıyla Hindistan vatandaşlığı düşürüldükten sonra onlarla yasal olmayan (kaçak) göçmen sıfatıyla muamele edileceğini,  yeni çıkan bu kanunun, Çin’in batısında İslami mıntıkalarda Uygur Müslümanlarına karşı Çin’in izlediği yola benzeyen bir yolun izlenmesine kapı aralamakta olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Aynı zamanda yeni kanun, komşu devletlerden gelen ve geneli Hindu olan milyonlarca gayri müslim olan göçmene vatandaşlık vermektedir. Bu durum, bu kanunla sadece Müslümanların hedef alındığına açık bir delildir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği daha sonra yayınladığı açıklamasında birçok dine sahip Hindistan’ın tek bir renge sahip bir ülkeye dönüştürülmesi, vatandaşlık, adalet, eşitlik, inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ilkeleriyle çelişen bir durum olduğunu vurguladı. Ardından Irak Müslüman Alimler Heyeti Müslümanlar ve aralarında muhalif partilerin ve kuvvetlerin de olduğu diğer insanların, Hindistan’ın genelinde yeni ırkçı kanununu protesto eden büyük halk gösterileri başlattıklarına dikkat çektikten sonra bu gösterilerin, Hindistan hükümetinin kararlı olması, göstericileri korkutmak, etkisiz kılmak hedefiyle ülkenin genelinde göstericilere karşı orantısız güç kullanması, İslami kurumlara, üniversitelere baskınlar düzenlemek ve öğrencilere saldırmak gibi göstericilere karşı her türlü şiddetli yola başvurması neticesinde önümüzdeki ay boyunca devam edeceğine dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Hindistanlı Müslümanlar aleyhinde bu haksız ve ırkçı kanun ve Müslümanlara yönelik diğer tüm haksız uygulamalar kabul edilir değildir. Bu kanun, tüm uluslararası kanunları, toplumsal örfleri ve insani kuralları hafife almaktır. Bu, aylar önce Keşmir ile başlayan Hindistan’daki Müslümanların hedef alınması halkalarından bir halkadır. İşte bu yeni kanunla tamamlanmaktadır.”

 

HEYET Net

60 total views, 1 views today