(Basın Açıklaması) Güvenlik Meclisinin Basın Açıklaması Hakkında Basın Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi, Uluslararası Güvenlik Meclisinin Irak’ta yaşanan olaylar hakkında yayınladığı basın açıklamasını tenkit eden bir basın açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(Basın Açıklaması) Güvenlik Meclisinin Basın Açıklaması Hakkında Basın Açıklaması

Güvenlik Meclisi, Irak’ta başlayan halk gösterileri ve protestolarının başlamasından 2,5 ay sonra Irak’ta yaşanan gelişmelere özel bir basın açıklaması yayınladı.

Güvenlik Meclisi tarafından yayınlanan açıklamada milli ve toplumsal düzeyde siyasi diyalog ve uzlaşma, seçim yardımı, seçimler için bağımsız yüksek komiserlik konularında ihtimam gösterdiği iddiasıyla yedinci işgalci hükümet övüldü. Öte yandan göstericilerin öldürülmesi, karartılması ve gelişigüzel tutuklanması karşısında endişeler dile getirilirken silahsız göstericilerin ve güvenlik güçlerinin öldürülmesi veya karartılması karşısında da endişeler dile getirildi. El-Vesbe Meydanında meydana gelen olaya işaret edildi!?

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi olarak bizler, gecikme süresine bakmaksızın bu gibi açıklamalar kurban ile celladı eşit tutmaktadır. Hükümetin ve milislerin barışçıl göstericileri öldürmeye, insan hakları ihlalleri işlemeye devam etmesine bir etken olacaktır. Güvenlik Meclisinin üzerine düştüğü gibi hükümet ve milisler tarafından Iraklı haltan akıtılan kanın durdurulmasına çağrı yapması, siviller hakkında işlenen vahşi katliamların karşısında sadece endişesini dile getirmekle yetinmemesi, sadece orantısız güçle karşılık verilen, yüzlercesinin öldürülmesi ve binlercesinin yaralanmasıyla kanları dökülen göstericilerle diyalog sağlanması için hareket etmesi beklenirdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi aynı şekilde Güvenlik Meclisinin, milyonlarca Iraklının ölmesine ve evsiz barksız kalmasına neden olan, mezhep sistemi üzerine mebni mevcut siyaseti desteklemekte ısrar etmesinin Irak’ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmayacağını, aksine Iraklılara yönelik insan hakları ihlallerini ve felaketleri çekmeye devam edeceğini vurgulamaktadır.

 

Medya Birimi

17 Rebiülahir 1441

14 Aralık 2019

 

44 total views, 1 views today