İlmi Birimi’nden , “Modern Çalışmalarda Fakih İle Yönetici İlişkisini Araştırma Yönelimlerine Bakışlar” Adlı Seminer

 

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlmi Birimi, “Modern Çalışmalarda Fakih İle Yönetici İlişkisini Araştırma Yönelimlerine Bakışlar” adını taşıyan bir seminer düzenledi. Söz konusu seminer Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından verildi.

Bu bağlamda Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari seminerinin başında fakih ile yöneticinin arasındaki ilişkinin önemini ve genel yönelimleri sunduktan sonra bu konuyu çağdaş ve modern çalışmalarda, fakih ve yönetici veya din ve siyaset bağlamında ele aldı.

Ardından Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari İslam mirasında söz konusu konu hakkında zengin bir çabanın varlığına işaret ettikten sonra öne çıkan modelleri paylaştı. Basılan, yazma olan veya kayıp olan kitapların ve risalelerin boyutunu açıkladı.

Daha sonra Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, çeşitli fikri yönelimlerden tercih edilen bazı çalışmalar örnekliğinde modern çalışmalarda fakih ile yönetici arasında yakınlaşma ve uzaklaşma meselesini ele aldı. Dr. Müsenna Haris Ed-Dari bu bağlamda bazı kitapları ele alırken bu kitaplar arasında iki kitabı örnek olarak seçti. Bunlar Dr. Vecih Kevserani’nin “El-Fakik ve Es-Sultan: Cedeliyetu’d Din ve’s Siyase Fi Tecrübeteyn Tarihiyeteyn El-Usmaniye ve Es-Safeviyete El-Kacariye” Dr. Taha Abdurrahman!ın Suguru Murabata Mukarabetun İtimaniyetun Li Siraat El-Ummetu Haliye” kitaplarıydı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlmi Birimi’nin düzenlediği “Modern Çalışmalarda Fakih İle Yönetici İlişkisini Araştırma Yönelimlerine Bakışlar” adını taşıyan seminerin sonunda katılımcılar bazı eklemelerde bulundu ve sorulan bazı sorulara cevaplar verildi.

 

127 total views, 1 views today