Kültürel Perşembe Meclisinde “Hindistan’da Yaşayan Müslümanlara Karşı Irkçı Uygulamalar” Adlı Seminer

 

Heyet Net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, dünya Müslümanlarını konu alan ve “Hindistan’da Yaşayan Müslümanlara Karşı Irkçı Uygulamalar” adını taşıyan bir seminer verdi. Söz konusu seminere Ürdün’de yaşayan Iraklı vatandaşlar da katılım gösterdi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, coğrafi alan olarak yedinci, nüfus olarak ikinci büyük ülke kabul edilen, İndus Vadisi uygarlığının beşiği ve tarihi ticaret yolu bölgesi olan, birçok imparatorluğa ev sahipliği yapan Hindistan’ın tarihini ve burada yaşayan Müslümanların tarihini anlatarak başladı seminerine. Hint Yarımadasının uzun tarih boyunca ticari ve kültürel zenginliğiyle bilindiğine dikkat çeken Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihizm gibi dört büyük dinin Hindistan topraklarında ortaya çıktığını, Zerdüştçülük, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dininin M.S birinci yüzyıldan itibaren Hindistan’a ulaştığını, bu dinlerin ve kültürlerin bölgede kültürel bir çeşitlilik oluşturduğunu vurguladı.

Hindistan’ın yönetim biçimini de açıklayan Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “Hindistan, 28 tane eyalet ve birlik bölgesinden oluşan ve parlamenter demokrasi olan bir cumhuriyettir. Dünyanın en büyük yedinci ekonomisine ve dünyanın en büyük üçüncü satın alma gücü paritesine sahiptir. Hindistan’ın büyük nüfus yoğunluğuna bakıldığı zaman çeşitli dinlere sahip ve çeşitli dil ve ırklara sahip bir ülke olduğu görülecektir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra, Hindistan bağımsızlığını elde edeli birçok sıkıntı çeken Hindistan Müslümanlarının problemlerine, uzun yıllar boyunca kültürel, sosyal, hukuki, eğitim, ekonomik, siyasi problemler gibi büyük problemlerin onları istila etmesine değinmeye başladı. Şuanda ülkede yeni vatandaşlık kanunu probleminin, önceki problemlerle ilişkisi olduğuna vurgu yapan Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, bunun 1955 yılında vatandaşlık kanununun düzenlenmesi için Hindistan Parlamentosundan yayınlanan 2019 vatandaşlık kanunu düzenlemesi olduğunu açıkladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra şu ifadeleri kullandı: “Söz konusu kendisine uygulanan kanun, Hindu, Budist, Sih, Pers ve Mesihilerde dini azınlıklarla sınırlıdır. Böyle bir ehliyet Müslümanlara verilmemektedir. Aynı şekilde bu kanundan faydalanacaklar, kendi asli ülkelerinde dini baskıyla karşılaşarak veya dini baskı korkusu yaşayarak 2014 yılından önce Hindistan’a giren kişilerle sınırlıdır. Bu kanun, bu muhacirler için vatandaşlık belgesini 11 yıldan 5 yıla indirmiştir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari açıklamalarına şöyle devam etti: “Hindistan tarafından düzenlenen bu kanun, anayasanın 14. Maddesinin mucibince eşitlik sayılan laik anayasayı ihlal etmesinden dolayı Hindistan’ın içinde ve dışında büyük bir tepkiyle karşılaştı. Bu kanuna karşı hazırlanan dilekçe 1000’den fazla Hindistanlı alim ve araştırmacı tarafından imzalandı. Aynı şekilde birçok uluslararası örgüt tarafından tenkit edildi. Bu kanunu tenkit edenlerden bazıları, bu kanunun dini ayrımcılığı meşrulaştırdığına inanıyor. Parlamentoda bunun kabul edilmesi, Hindistan’da büyük halk gösterilerine neden oldu. Şöyle ki İslami cemaatler ve laik cemaatler, kendi mıntıkalarında kalmaları yasal olmayan göçmenlere izin verilmesi korkusuyla protestolar düzenledi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra şu ifadeleri kullandı: “Hindistan’daki Müslümanları toplu bir şekilde alıkoymak ve kendi vatandaşlığı dahil tüm vatandaşlık haklarından mahrum bırakmak haline ulaşmak için gizli niyetler aşamalı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlıkları düşürüldükten sonra hapishanelere gönderilecektir. Böylece kendi ülkesi içinde yasal olmayan bir göçmene dönüştürülecektir. Bu sebeplerden dolayı halkın bunu reddedişi artmakta ve bu gösteri, çatışma, tutuklama ve saldırı olarak yansıyacaktır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde verilen seminerin sonunda Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Hindistan tarafından gelen bir çağrıya değinerek bu çağrının, Çin’de olduğu gibi hapishanelere gönderilmeden önce Hindistan Müslümanlarının haberleri ve programlarına özel bir alan açmaları hususunda Arap kanallarını, resmi ve gayri resmi heyetlerin kanallarını, bilhassa basın kanallarını ikna etmek için daha fazla çaba gösterilmesini talep ettiğini vurguladı.

84 total views, 1 views today