Irak Müslüman Alimler Heyeti İlim Biriminden “Tazir Cezasına Alternatif Olarak Gönüllü Hayır Çalışmaları Getirmek” Adlı Seminer

 

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, “Tazir Cezasına Alternatif Olarak Gönüllü Hayır Çalışmaları Getirmek” adlı bir seminer düzenledi. Söz konusu seminer şeriat ve fıkıh usulü alanında uzman bir isim tarafından verildi.

Söz konusu seminere İslam şeriatının nitelikleri sunularak başlandı. Bunlar içerisinde yaşanan problemler ve sorunlardaki gelişmelere çözüm sunabilme, çeşitli alanlarda hareket edebilme gücünü kendisinde barındıran külli asıllar ve şeriat maksatları da bulunmaktaydı. Mezkur konular ele alınırken maksatlara ve gayelere, külli nasların sağlamlaştırılmasına odaklanıldığı gibi Şari’nin nassının aslı olması itibariyle İslam şeriatında önemli bir mesele olan gönüllü yardım meselesi ele alındı. Aynı zamanda hayır amellerinin sarf edileceği en önemli mekanların oluşturulması dikkat çekildi.

Söz konusu seminerde iki yön ele alındı:

Birincisi, hayır amelleri, aslı, maksatları ve önemi. İkincisi bu hayır amellerinin uygulanması için alanlar oluşturulması. İlim Birimi tarafından düzenlenen seminerde şeriatın gerekleri ve maksatları ekseninde genel maslahat ve kendine uygun bir şekilde çalışan imam için vekalet verilen cezalardan olması hasebiyle hapis cezası yerine hayır çalışmasının getirilmesi meselesinin çözümü ele alındı. Bu şekilde yapıldığı zaman da hayır çalışmaları zenginleşecek ve genişleyecektir. Aynı şekilde suçun çözüme ulaştırılması, azaltılması, muhalif insanın başkasına kötülük yerine iyilik sunma ilkesi üzerine yetiştirilmesi ve terbiye edilmesi ele alındı.

Daha sonra tazir cezalarına alternatif olarak gönüllü hayır çalışmalarının getirilmesinin ölçüleri, esasları, kuralları ele alındı. Onu tutacak en önemli şeyin maslahat ve mefsedet kanununun, kati naslara muhalefet etmemek olduğu belirtildi. Ardından maslahatlar ve mefsedelerin yönleri, fiilin doğru veya yanlış olduğunu açıklayan sosyolojik ve psikolojik açıklamalar ve çalışmalar ekseninde dakik bir şekilde bunun okunması ele alınarak kati naslar ekseninde şeriatın maslahatları çekmek ve mefsedetleri uzaklaştırmak için geldiği, çünkü şeriatın gelmesindeki aslın iki dünyada da insanı maslahatını sağlamak, saygınlığını korumak olduğu, yaptırımların insanı korumak için geldiği,  yaptırımların ve alternatiflerinin toplumu korumak ve genel faydayı sağlamak için tedbirler olduğu açıklandı.

Daha sonra seminerde konunun genel hedefleri açıklanarak bunlar şöyle sıralandı: Hayır çalışmaları alanlarının genişlik kazanması. Fedakarlık ilkesinin aktifleştirilmesi ve insanın bunun üzerine eğitilmesi. Mahkumun terbiye edilmesi ki tazir cezalarından maksatlarından biridir bu. Tazir cezalarına hukuki ve şeri alternatifler oluşturmak. Hayır amellerine dahil edilerek bireyin ve toplumun maslahatının öncelenmesi. Mahkum sakinleştirilerek ve hayır çalışmalarında kullanılarak suçun azaltılması ve hiddetinin düşürülmesi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen seminere Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösterenler ve birim yetkilileri katılım gösterdi. Söz konusu seminerin sonunda bazı sorular sorularak cevaplar verildi.

 

131 total views, 4 views today