Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Hatim El-Beştavi Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Ürdün’deki Kuranı Kerim ve Sünnet İcazı Derneği üyelerinden Mühendis Hatim El-Beştavi konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Hatim El-Beştavi, “İnananlar İçin Yeryüzünde Ayetler Vardır” adını taşıyan bir seminer verdi.

Bu bağlamda Hatim El-Beştavi seminerinin başında yakin kelimesini ele alarak bu manada hadisler ve sözler paylaştı. İbn Kayyım’ın şu sözüne de yer verdi: “Ruhun bedenden olması gibi yakin de imandandır. Bunda ariflerin, rekabet edenlerin rekabeti söz konusudur. Amel edenler onun için kollarını sıvar. Yakin saadeti gerektiren etkenlerdendir. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Sabrettikleri ve âyetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden, buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik.” Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Kabul edeceğine kesin inanarak Allah’a dua edin.” İbn Mesut şöyle demektedir: “Sabır imanın yarısıdır. İmanın tamamı yakindir.”

Hatim El-Beştavi daha sonra şunları söyledi: “Yeryüzünde Allah’ın ayetlerini ancak onunla buluşmaya kesinkes inanlar araştırır. Onlar, Allah (azze ve celle)’nin fazlı ve rahmetiyle ilmi takva ve huşu ile cem ederler. ilim ve marifetten verilen insan bu ayetleri hasretmeye veya saymaya güç yettiremez. Yeryüzünde araştırmak kara ve deniziyle, su ve nehirleriyle, hayvanatlarıyla, canlılarıyla, dağlarıyla, vadileriyle, sahralarıyla, çölleriyle, ağaçlarıyla, bitkileriyle, çiçekleriyle, meyveleriyle, madenleriyle, metalleriyle, çıkan ve biten her şeyiyle tüm yeryüzünü kapsamaktadır. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: ‘O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi gök olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir.’ Bu ayetler ve nimetler hakkında araştırma, işaretlerini sınırlama, eserlerini ve şekillerini resmetme imanı ilim ile ilmi iman ile güçlendirmektedir. Bu aynı zamanda yer yüzündeki insanın varlığı için ahlaki yönlerden biridir.”

Hatim El-Beştavi sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah (azze ve celle)’nin ayetleri ve yeryüzü hakkında düşünmenin semereleri vardır. İnsan marifette yükselir, idraki genişler, malumatı artar, tecrübeleri çoğalır, yeryüzünün esrarına vakıf olursa nasibi artar, kazanımı büyür, yeryüzü ayetlerinden ve Kuran ayetlerinden karşılaştığı şeylerle imanı artar. İşte bununla alimlerden olur. Göklerin ve yerlerin yaratılışında düşünenlerden ve Allah’tan hakkıyla haşyet duyanlardan olur.”

Öte yandan seminerde Hatim El-Beştavi, ilimlerin binlercesinin varlığını vurgulayan yeryüzündeki yakin ayetlerinin maksatlarını açıklayarak bu ilimlerin başlıca olanlarının şunlar olduklarını vurguladı: doğa, enerji, astronomi, uzak, fizik, kimya, mekanik, maden, alaşım, atom, elektronik, hidrolik, akışkanlar, su, deniz, nehir, iklim ilimleri, jeoloji, coğrafya, tarih, arkeoloji, botanik, tarım, ağaç, hayvan ilimleri, bakteri, virüs, çevre ve niceleri…

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta düzenlenen seminerin sonunda Hatim El-Beştavi şunları söyledi: “Kuran her şeyiyle mucizedir. Bugün insanların önünde duran tek semavi vahiydir. Arapça indiği diliyle Allah tarafından har harf, kelime kelime korunmuştur. İlim çağında Allah’a davette en etkili yöntemdir. Bu asırda Kuran’dan başka Allah’ın vahyi kalmamıştır.”

 

140 total views, 3 views today