Irak’ta Devam Eden Tehlikeli Durum Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

2019 Eylül ayının başından itibaren Başkent Bağdat ve bazı muhafazalar, 2003 yılında temelleri atılan mevcut siyasi rejimi ve yolsuzluğa bulaşan bu rejimin partilerini reddeden bir gerginliğe tanık olmaktadır. Halk kitleleri zulüm ve yolsuzluğa, ekonomik ve yaşam koşullarının yozlaşmasına, Irak’ın İran rejimine bağlı hareket etmesine, ülkenin servetinin ve kaynaklarının yağmalanmasına, vatandaşların geleceğinin yok edilmesine karşı meydanlarda ve alanlarda barışçıl gösteriler düzenlemektedir.

Halk tarafından başlatılan bu gösterileri bitirmek için Başkent Bağdat, Nasiriye ve Kerbela’da gösteri alanlarında tekrarlanan ve başarısız olan saldırılarda orantısız güç ve gerçek mermi kullanmak ve vahşi katliamlara imza atmak ile göstericilere karşı baskı ve cezalandırma şiddeti ivme kazanmıştır. Bu durum sadece içinde bulunduğumuz ay içinde onlarca insanın hayatını kaybetmesine, yüzlercesinin yaralanmasına, tutuklanmasına ve kayıplara neden olmuştur.

Son günlerde göstericilere karşı suç işleyenlerin adalet karşısına çıkartılmaması avantajıyla aktivistlere ve Iraklı yetenekli vatandaşlara yönelik suikast operasyonları korkutucu bir şekilde artış kazanmıştır. Bu durum, iktidar partilerine bağlı milislerle hükümetin arasında işbirliği olduğuna delalet etmektedir ki bundan amaç Irak’ı bitiren, bağımsızlığını ve egemenliğini elinden alan mezhep ve ırk sisteminin devam etmesi için halkın bu karşı ayaklanmasını sonlandırmaktır.

Iraklı halka karşı devam eden bu suç dizisinin sorumlusu, Irak’ta birbirini takip eden işgalci hükümetlerin taahhüt verdiği yıkıcı politikaları uygulamak için Iraklıların masum kanını bir araç olarak kullanan hükümet, partiler ve milislerdir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler daha önce söylediğimiz ve sık sık tekrar ettiğimiz gibi Irak’ta başarılı ve etkili bir çözüm mevcut siyaset, kuralları, sınırları ve araçlarıyla asla gerçekleşmeyeceğini vurgulamaktayız. Göstericilerin gırtlaklarından çıkan ve siyasetin lağvedilmesini isteyen sesler bu değildir.

 

Genel Sekreterlik

3 Cemaziyelahire 1441

28 Ocak 2020

 

 

50 total views, 1 views today