Fas’ın Büyük Alimlerinden Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Fas’ın büyük alimlerinden Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze (rahimehullah)’ın hayatını kaybetmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla boyun eğerek, Irak Müslüman Alimler Heyeti, 30 Ocak 2020 – 5 Cemaziyelahira 1441 Perşembe günü 86yaşında hayatını kaybeden Fas’ın büyük alimlerinden Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze’nin vefatı münasebetiyle taziyelerini bildirir.

Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze (rahimehullah) Fas’ın Tetuan şehrinde 1932 yılında dünyaya geldi. Kendi şehrinde büyük alimlerden şeri ilimleri ders aldı. Daha sonra Fes şehrine gidip oradaki alimlerden de dersler aldı. Muhaddis, Fakih, Tarihçi ve Şair olarak nitelendirildi.

Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze (rahimehullah) milli tutumuyla, Fas’taki sömürge politikalarına karşı durmakla tanındı. Onun bu tutumları nedeniyle birçok sıkıntıya maruz kaldı. Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze (rahimehullah) basın dünyasında çalışmalar yürüttü. Gençlerin Fikirleri, Bahçe gibi bazı dergiler çıkarttı. Aynı şekilde sadece bir defa yayınlanan Burhan gazetesi yayınladı. Birçok dergi ve gazetede yazılar yazdı. Daha sonra editörlüğünü yapacağı Lisanu’l Beyan, Nasr, Nebras dergileri, Nur gazetesi başlıca yazdığı yayınlardı.

Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze (rahimehullah)’ın eğitim noktasında çokça çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Başta hadis ilimleri olmak üzere birçok ilim dalında çokça öğrenciye icazet verdi. Aynı şekilde 30’dan fazla eseri bulunmaktadır. Bunlardan en çok dikkat çekenleri şunlardır: “Eş-Şezeratu’z Zehebiyye Fi Siyreti’n Nebeviyye, Fethu’l Aliyyi’l Kadir Fi Tefsir, En-Nakdu’n Nezih Li Kitab Turasi’l Meğaribe Fil Hadis ve Ulumihi, Nazarat Fi Tarihi’l Mezahibi’l İslamiyye, Melamih Fi Tarih İlmi’l Hadis Bi’l Mağrib, Tahkik Şerhi’l Kadi Abdulvahhab Ala Risaleti Li İbn Ebi Zeyd El-Kayravani, Tahkik Siracu’l Muhtediyn Li İbn Arabi El-Meafiri.

Allah (azze ve celle) Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze’yi kabul etsin, ilim, eğitim, davet çalışmalarından dolayı onu rahmet, mağfiret ve rıdvanla mükafatlandırsın, onun ilmini şahit ve nur kılsın, onun yerini şeriat ilmini koruyan, onun sancağını yükselten muhlis alimlerle doldursun.

 

Genel Sekreterlik

31 Ocak 2020

6 Cemaziyelahira 1441

 

148 total views, 3 views today